Bilder från EVACI i Eskilstuna den 12 mars 2005
Foto: Ivar Söderlind