Bilder från EVACI i Eskilstuna den 13 mars 2005
Foto: Ivar Söderlind