Bilder från Veteranombudskonferensen i Stockholm


Bilder från Veteranombudskonferensen i Stockholm den 18-19 november
Vid Veteranombudskonferensen på Hotell Inedal på Kungsholmen deltog 21 veteranledare från 12 distrikt. Konferensen upplevdes som lyckad av samtliga deltagare med relevant information och bra diskussioner. Inom kort kommer en summering av Gunnel Tolfes.

Foto: Ivar Söderlind
 

Veteranledarna samlade framför Hotell Inedal

Fr v Veterankommitténs Peter Hackenschmidt samt Miles Fleetwood
och Gudrun Fleewood (Uppland)

Veteranstatistikerna Johan Norberg och Sven Gärderud

Fr v Rolf Norman (Stockholm), Gunnel Tolfes (Veterankommittén)
och Ulf Agrell (Veterankommittén)