Bilder från VNM i Moss


Marianne Sullivan gratuleras av Jalmar Katk efter segern i K70  höjd

Foto: Gudrun Kinger

Fyra svenska medaljörter i svensk stafett från vänster Lilly Wizén (200 m), Karin Wåhlstedt (400 m), Ewa Wahlberg (100 m) och Karin Schön (300 m).

Foto: Gudrun Kinger,  

Svensk stafett i Moss för K 35

Foto: Gudrun Kinger

Jerzy Krause  t v, vice ordf i EVAA,  hade med sig EVAA-flaggan till Moss

Foto:  Kjell Fossen

 

Den Nordiska Veterankommittén hade möte i Moss

Foto: Kjell Fossen