Svenska tävlingsdräkter - regler


Svenska tävlingsdräkter – vad gäller?

Enligt WMA:s och EVAA:s regelverk måste alla som tävlar vid internationella veteranmästerskap bära sitt lands tävlingsdräkt (tävlingslinne). Om tävlingsfunktionärer/tävlingsdomare vid veteranmästerskap är osäkra om aktiv har godkänt tävlingslinne kontaktas den aktives lagledare.

Svenska deltagare skall alltså ha svensk tävlingsdräkt (gult och blått tävlingslinne) när man tävlar internationellt (VEM, VVM och VNM).  Däremot är det inget tvång att använda svensk tävlingsoverall i samband med mästerskapen även om de flesta svenska veteraner gör det. När medaljör kliver upp på prispallen rekommenderar vi i Veterankommittén den aktive att bära Sverigeoverall (lånad eller egen).

 Veterankommittén har sedan några år B-tex Sport och Anders Andersson  som leverantör av landslagskläder (linne och overall), som kan beställas via B-tex Sport:  http://www.betexsport.nu/
E-post anders@betexsport.nu
Anders Andersson
Stora Skog
33393  Skeppshult
Tel  0371 – 33066
Mobil  073 - 9628387

 Om oklarheter kan du alltid kontakta Anders Andersson.

Kläderna har tagits fram i samråd med oss veteraner.  Beslut om vilka tävlingsdräkter vi skall erbjuda har för det mesta genom åren tagits i samband med VSM och Veterantinget, då många veteranfriidrottare varit samlade och haft möjlighet att prova olika varianter.  Det har alltid funnits olika åsikter om hur landslagskläderna skall se ut men de senaste åren fram till 2013 har klagomålen minskat i omfattning.

Många veteraner vill alltid använda de tävlingsdräkter (linne och overall)som de köpt under tidigare år eller som använts i svenska seniorlandslaget.  Dessa dräkter avviker alltid något från de senaste som finns att beställa via hemsidan men alla har färgerna gult och blått. Även dessa äldre dräkter får användas under mästerskapen, i annat fall skulle det bli våldsamma protester. Helt enhetlig klädsel för svenska deltagare vid internationella mästerskap är alltså orealistiskt.

Ivar Söderlind
Ordförande i SFIF:s Veterankommitté