Tack till webbmaster Åke Runnman


2016-03-30

Tack till webbmaster Åke Runnman

Från och med månadsskiftet mars/april 2016 tackar Åke Runnman för sig som webbmaster för Veterankommitténs hemsida. Sedan augusti 1999 har kommittén haft en egen hemsida och redan i augusti 2001 blev Åke vår webbmaster. Under denna tid har han snabbt och snyggt lagt in texter och bilder på hemsidan där det varit lätt att hitta med hjälp av en funktionell arkivfunktion. Hans arbete och överskådliga webbdesign har fått välförtjänt beröm. Allt material som finns på den gamla hemsidan kommer att arkiveras på den nya hemsidan som inom kort kommer att tas i bruk.

Tack Åke för ditt mångåriga arbete för svensk veteranfriidrott!!

Den gamla sidan ligger kvar med uppgifter som lagts in t.o.m. 31 mars 2016