Rapport från EVAA:s Generalförsamling i Potsdam


EVAA:s Generalförsamling i Potsdam
av Ivar Söderlind

Den 20 augusti var tävlingsfri dag. Vid den nära 8 timmar långa generalförsamlingen vid Potsdams Universitet fanns delegater från 23 länder med totalt 83 röster på plats. Sverige representerades av Elisabet Ekborg, Singö, Asta Larsson, Lund, Ulf Agrell, Malmö och K G Holmgren, Höör. Det togs mängder av beslut varav de flesta rörde EVAA:s konstitution och regelverk. Här följer ett urval av besluten:

1. Delegater vid Generalförsamlingen

EVAA Council föreslog att varje land land får ha högst fem delegater vid Generalförsamlingen. Antalet delegater bestäms i proportion till antalet deltagare vid de de tre senaste Europamästerskapen Stadia och Non Stadia. Alla delegater skall vara medlemmar i eller nominerade av de nationella friidrottsförbunden och vara minst 35 år gamla (66 av 83 röster för förslaget).

2. Högst två representanter från varje land i EVAA

Storbritannien föreslog att varje land skall ha rätt att ha högst två representanter samtidigt i EVAA:s Council (beslutande organ), kommittéer eller arbetsgrupper (tidigare högst en representant). (59 av 83 röster för förslaget)

3. Hedersmedlem i EVAA

EVAA Council föreslog att personer som arbetat minst 10 år i EVAA:s Council eller på annat sätt gjort stora insatser för EVAA av Generalförsamlingen kan utses till hedersmedlem på livstid. Det krävs då 2/3 majoritet (66 av 83 röster för förslaget).

4. Veteran-EM på 100km (förslaget avslås)

Tyskland föreslog att Veteran-EM på 100km (ultramarathon) skall introduceras (51 av 83 röster för förslaget, men avslås då det krävs 2/3 majoritet för ändringar i EVAA:s konstitution).

5. Cross Country (terränglöpning) vid Veteran-EM Non Stadia

EVAA Council föreslog att Cross Country skall införas vid VEM Non Stadia (62 av 83 röster för förslaget)

6. Tiokamp för män och sjukamp för kvinnor vid VEM Stadia

EVAA Council föreslog att tiokamp för män och sjukamp för kvinnor införs vid VEM Stadia (60 av 83 röster för förslaget).

7. Viktkastning vid VEM Stadia

EVAA Council föreslog att viktkastning införs vid VEM Stadia (60 av 83 röster för förslaget).

8. Förlängd tid för VEM

EVAA Council föreslog att VEM Stadia skall pågå 11 dagar, VEM Non Stadia 3 dagar och VEM inomhus 4 dagar (80 av 83 röster för förslaget).

9. VEM är endast öppet för Européer

EVAA Council föreslog att VEM inte skall vara öppet för icke-Européer. (66 av 83 röster för förslaget)

10. Veteran vid 35 år även för män

EVAA Council föreslog att manliga veteranåldern skall börja vid 35 år, dvs samma som för kvinnor (68 av 83 röster för förslaget). Definitivt beslut i denna fråga tas vid WMA:s Generalförsamling vid Veteran-VM i Purto Rico 2003 och fastställs vid IAAF:s kongress i Paris 2003. Om förslaget går igenom börjar ändringen gälla 1 januari 2004 och tillämpas därmed bl a vid VEM i Århus 2004.

11. Lagmedaljer i tioårsgrupper vid VEM Non Stadia

EVAA föreslog att lagmedaljer vid VEM Non Stadia skall delas ut i tioårsgrupper (tre medlemmar i laget) (73 av 83 röster för förslaget)

12. Äldre veteran kan vara lagmedlem i yngre åldersgrupp

Storbritannien föreslog att veteran skall kunna vara lagmedlem i sin egen åldersgrupp eller yngre åldersgrupp vid VEM Non Stadia. Varje lands lagledare måste skriftligt ange lagets sammansättning innan start (66 av 83 röster för förslaget).

13. Veteraner i alla åldrar skall kunna delta vid VEM

Storbritannien föreslog att veteraner i alla åldrar skall kunna delta vid VEM och erhålla medalj i sin egen femårsgrupp. Detta innebär att åldersklasserna M90/K90, M95/K95 osv skall finnas med vid VEM på samma sätt som vid Veteran-VM (49 av 83 röster för förslaget).

14. Val till EVAA:s Council

Vid Generalförsamlingen nyvaldes Dieter Massin, Tyskland till president i EVAA. Han efterträder belgaren Jacques Serruys som nu lämnar veteranfriidrotten efter mer än 25 år i ledande positioner. Nyval blev det av Christian Segers, Frankrike som tar över som vice president efter Dieter. Till posten som Non Stadia representant i EVAA kandiderade Lamberto Vacchi, Italien mot nuvarande representanten Karel Matzner, Tjeckien. Lamberto fick 44 röster och Karel 34. Förnyat förtroende i ytterligare fyra år (inga motkandidater) fick Marina Hoernecke, Spanien (sekreterare), Winston Thomas, Storbritannien (teknisk manager), Pekka Kurki, Finland (kassör) och Ivar Söderlind, Sverige (statistiker). Torsten Carlius fortsätter som "coopted member" och K G Holmgren som EVAA:s revisor tillsammans med nyvalda Susanne Hedeager, Danmark.

15. Kommande Veteran-EM

Vid Generalförsamlingen beslutades slutligen att Poznar i Polen arrangerar VEM 2006. Vid omröstningen fick Poznar 46 röster och konkurrenten Izmir, Turkiet 23 röster. Sedan tidigare är det bestämt att Århus, Danmark arrangerar VEM 2004 (22/7 - 1/8), Upice, Tjeckien VEM Non Stadia 2003 (24/5 - 25/5) och San Sebastan i Spanien, VEM inomhus 2003 (5/3 - 9/3). Samtliga arrangörsorter gav både muntliga presentationer och videopresentationer av sina koncept, som tyvärr tog alldeles för mycket tid i anspråk. Dessutom informerades om att veteranernas världsorganisation WAVA ändrat namn till WMA (World Masters Athletics) och att IAAF numera är en förkortning för "International Association of Athletics Federations".