Rapport från Nordiska Veterankommittén i Potsdam 19 augusti


Rapport från den Nordiska Veterankommittens möte i Potsdam den 19 augusti 2002
av Ivar Söderlind

Vid mötet som pågick kl 15.00-16.00 deltog representanter från Finland, Sverige, Norge, Danmark och Estland. Island var inte representerade. Från Sverige deltog Torsten Carlius, Elisabet Ekborg, K G Holmgren och Ivar Söderlind.. Här presenteras några av de frågor som togs upp. Protokoll från mötet kommer från Finland inom kort.

1.Stora NM

Stora Nordiska Mästerskapen arrangeras i Lahtis, Finland den 13 - 15 juni 2003. Information om tävlingarna kommer att läggas in på arrangörernas hemsida Tävlingarna är endast öppna för veteraner från de fem nordiska länderna. I framtiden kan det bli aktuellt med deltagande från de baltiska länderna.

2. Baltkampen

Finland är intresserade av att delta i Baltkampen som arrangeras mellan Sverige och de baltiska länderna (inställd 2002). Ett visst intresse verkar också finnas från övriga nordiska länderna. Nästa kamp är planerad att avgöras 2004. Frågan kommer att tas upp vid kommande möte i Lahtis nästa år.

3. Veteran-EM i Århus

Veteran-EM i Århus, Danmark avgörs den 22 Juli - 1 augusti 2004. Presentation av Århus och tävlingsarenorna görs vid EVAA:s Generalförsamling den 20 augusti. En omfattande informationsfolder delas ut här i Potsdam.

4. Lilla NM

Beslutades att lägga ned Lilla Nordiska Mästerskapen (Non Stadia) på grund av dåligt deltagande. Beslutades i stället att endast arrangera Nordiska Mästerskap i mångkamp och kastfemkamp (nästa gång 2004).

5. NM inomhus

Beslutades att Nordiska Mästerskapen inomhus (IVNM) avgörs i Norge den 28 mars 2004. Från Norge återkommer man om plats.

5. Nordisk Veterancup inomhus

Beslutades att år 2003 införa en Nordisk Veterancup inomhus med totalt fem tävlingar, en tävling i varje nordiskt land. Syftet är att förbättra tävlingsutbytet mellan länderna. Varje land bestämmer vilken tävling som skall ingå.

6. Nordiska veteranhemsidor

Veteranhemsidor med rikt innehåll finns i Finland, Danmark och Sverige men saknas fortfarande i Norge och på Island.

7. EVAA:s Generalförsamling

Mötet avslutades med en genomgång av de många frågor som skall behandlas vid EVAA:s Generalförsamling den 20 augusti Pekka Kurki, Finland (kassör) och Ivar Söderlind , Sverige (statistiker) kandiderar för omval till EVAA:s Council K G Holmgren, Sverige och Susanne Hedeager, Danmark är kandidater till de två revisorsposterna.