Brev till Svenska Friidrottsförbundet om Stafett-VSM


 

Vi som var i Gävle på Svenska Friidrottsförbundets Årsmöte i januari upplevde bl a diskussioner om stafett-SM och en utredning/översyn. Man nämnde ju också veteranernas stafetter och efter diskussioner inom Veterankommittén har jag skickat iväg bifogade brev där vi föreslår att veteranernas stafetter inlemmas i en total stafetthelg. Vi får se vad det blir av det hela!

 ---------------

Helsingborg den 7 februari 2002

Svenska Friidrottsförbundet,
Box 11
171 18   Solna

 

 Betr.:   Stafettutredning

 Vid förbundsmötet i Gävle beslöts om en utredning/översyn av stafett-SM och någon talare berörde även veteranernas stafettmästerskap som idag ingår i stora veteran-SM.

 Veterankommittén skulle emellertid med glädje hälsa en nyordning där veteranstafetterna skulle överföras till övriga stafett-SM och vi vill med detta brev klargöra vår önskan att utredningen tar fasta på och överväger detta förslag. 

Torsten Carlius

SFIF:s Veterankommitté

(Överst på sidan)