Ingen veteranlandskamp i år - Torsten Carlius informerar


INGEN VETERANLANDSKAMP I ÅR

Vi har i dagarna fått det tråkiga beskedet från Litauen att man av ekonomiska skäl inte har möjligheter att arrangera årets veteranlandskamp som ju skulle gå i Klaipeda sista veckoslutet i juni månad. Årets landskamp skulle vara den sista i den cykel som inleddes i Sverige och på Gotland för att antal år sedan men som vi nu inte får möjlighet att slutföra. Tråkigt men tyvärr inte mycket att göra något åt.

Inom SFIF:s veterankommitté vill vi mycket gärna behålla det goda idrottsutbyte vi haft med de baltiska länderna och vi har meddelat Estland att vi gärna vill prata med dem och Lettland om hur vi kan gå vidare nu när vi träffas i Potsdam i augusti vid europamästerskapen. Man skulle kunna tänka sig att erbjuda Finland att vara med som en nation och därmed kanske få en än bättre landskamp.

Vi har också frågat Estland om de kommer att arrangera sina traditionella tävlingar i juni i Tartu och i så fall om man skulle vilja ha svenskt deltagande. Svar har inte kommit än men så fort vi har deras svar kommer information att lämnas på hemsidan.

Bästa hälsningar

Torsten Carlius
Ordf veterankommittén