Veterantinget i Sundsvall 27 juli - rapport från Elisabet Ekborg


Veterantinget i Sundsvall 27 juli
rapport från Elisabet Ekborg

Plats: Hotell Scandic Nord Sundsvall

Tid: Kl 19.00-20-00

Närvarande: SFIF:s Veterankommittés fem medlemmar och ett 75-tal övriga deltagare

1. Tidpunkten för höstens Veteranombudskonferens diskuterades. Den bör arrangeras innan december månad . Tyvärr kan tidpunkten inte fastställas till 100% ännu. Veterankommittén återkommer med besked inom kort.

2. Veterankommitténs fem medlemmar skall vara kontaktpersoner för 4-5 friidrottsdistrikt var med uppgift att förbättra informationsflödet och kommunikationen med veterandistriktsombud och föreningar. Ivar Söderlind är kontaktperson för Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Medelpad. Elisabet Ekborg är kontaktperson för Hälsingland, Gästrikland, Dalarna, Värmland och Uppland. Lena Skymne är kontaktperson för Stockholm, Södermanland, Östergötland, Närke och Västmanland. Torsten Carlius är kontaktperson för Göteborg, Västergötland, Bohuslän-dal och Gotland. K G Holmgren är kontaktperson för Småland, Halland, Blekinge och Skåne.

3. K G Holmgren berättade att Sverigetävlingsdräkter för män och även overaller finns i lager och kan beställas hos honom. Jakten fortsätter för att hitta en bra leverantör av både kvinnliga och manliga tävlingsdräkter. Förslag mottages tacksamt!

4. K G Holmgren informerade om kommande VVM i Carolina, Puerto Rico den 1-13 juli 2003. Veterankommittén kommer att arrangera en gemensam svensk resa i samarbete med Gerhard Pedersens Special Rejser som har tagit fram ett utmärkt erbjudande . Broschyr finns att få från K G. och är även inlagd på veteranernas hemsida (www.friidrott.se/veteran)

5 . Elisabet Ekborg meddelade att Sverige-T-shirts kommer att finnas att köpa för 100kr vid VEM i Potsdam.

6. Torsten Carlius berättade om förberedelserna inför VVM i Puerto Rico och lite om nya regler internationellt som är på gång. Ett förslag finns att sänka åldersgränsen för manliga veteraner till 35 år (dvs samma som för kvinnor). Gäller tidigast från januari 2004.Som svar på en fråga meddelade Torsten att inga nya häckregler är föreslagna. Alla nya regler måste beslutas av WMA och Generalförsamlingen i samband med Veteran-VM.

7. Ivar Söderlind informerade om de svenska friidrottsveteranernas hemsida som har ett rikt innehåll med. information om kommande tävlingar, inbjudningar, adresser, resultat, rekord och annat trevligt att läsa. Vi tar gärna emot information och inlägg från flera. Bra adresser på nätet enligt  Ivar:
www.friidrott.se/veteran den svenska veteransidan
www.evaa.nu Europaveteranernas hemsida
www.worlds-masters-athletics.org. WMA:s hemsida

8. Ivar Söderlind gjorde reklam för den omfattande veteranstatistiken som tas fram med Sven Gärderud som huvudansvarig. De olika statistikböckerna som finns att köpa från Sv Friidrottsförbundets förlag.

9. Sven Gärderud berättade om arbetet med framtagandet av veteranstatistiken, både hur det går till och vad som finns att köpa från oss (årsbästa inomhus och utomhus, genomtidernabästa inomhus och utomhus)

10. Sven informerade om arbetet med framtagandet av medaljstandard. vid VSM (visst resultat för att få VSM-medalj).. Meningen är att medaljstandarden skall ersätta stipulationsresultaten vid ensamstart och ligga ca 10 procent lägre än den medaljstandard som tillämpas vid Veteran-EM. Förslaget kommer att läggas ut på veteranhemsidan och gå ut på remiss till veterandistriktsombuden. Meningen är att förslaget skall diskuteras med distriktsombuden vid Veteranombudskonferensen i höst innan beslut tas.

11. Nio av de bästa kastarna på veteransidan i Sverige har i en skrivelse föreslagit att viktkastning skall införas som officiell gren vid VSM utomhus. Peter Hackensmidt gav oss information om bakgrunden till frågan som vi tar med oss till veteranombudskonferensen. Tinget uttalade sitt stöd för förslaget.

12. Torsten Carlius meddelade att plats för nästa VSM inomhus och utomhus kan beslutas först efter att ansökningstiden 1 sept. gått ut. Ansökan skall vara skriftlig. Kvarnsveden, Eksjö, Bollnäs m fl har visat intresse och uppmanas att skicka in ansökan innan 1 september!

13. Veterantinget avslutades med en dikt om löpningens glädje tjusigt framförd av Folke Lindqvist.
 

 -----