Forskning


   
4/9 Idrott för äldre – av Lars Allert,  RF
2013  
   
19/5 Att bli gammal och fortfarande utöva tävlingsinriktad sport – akademisk avhandling
2012  
   
29/10 Kan en människa hoppa 10 meter i längd?
12/10 Sammanfattning av rapport om resultatnivåns beroende av ålder och kön
15/9 Resultatnivåns beroende av ålder och kön bland veteraner
2010  
   
15/11 Vägen till innebandylandslaget - en intervjustudie
2009  
   
2008  
17/9 Idrott hela livet - Breddidrottsforum på Bosön 19-20 ktober
17/6 Idrott 2004 - föreningsundersökningen i Västerbotten
17/6

Resultatskillnader mellan män och kvinnor inom friidrotten

17/6 En studie om unga idrottsledare och ideellt engagemang
2007  
   
25/11 Forskning om träning vid tilltagande ålder
2004