Tidsprogram och tävlings-PM för VSM i kastfemkamp i Östhammar 13/9


                                                           PM

För Veteran-SM i Kastmångkamp 2014-09-13 i Östhammar

 OBS! Första start är 8.30 för M35, M40 dvs en timme tidigare än det som angavs i

inbjudan!!!!

 

Kontakter:

Tävlingsledare: Fredrik Nyman 0720098489

Hemsida: www.osthammarfriidrott.se

 

Plats: Frösåkersvallen

Samling/omklädning: Frösåkershallen i direkt anslutning till arenan. (Stänger dock kl 15.00)

 

Parkering: Utanför vallen samt vid Frösåkersskolan.

 

Avprickning/upprop: Avprickning = Upprop c:a 10 min före första gren. Sedan sker upprop vid varje gren.

Nummerlappar: Hämtas på kansliet av varje enskild tävlande. Nummerlappen skall bäras på ryggen.

 

Efteranmälning: I mån av plats tävlingsdagen intill 1 tim före resp. grupps 1:a grenstart. Efteranmälningsavgift 350:- kontant på plats.

Egna redskap: Egna ev redskap som skall användas i tävlingen lämnas in vid kansliet för vägning minst 1 timme innan första grenstart.  Inlämnade redskap är tillgängliga för alla tävlande under hela tävlingen.

Uppvärmning: Sker på löparbanorna, eller utanför arenan. Innerplanen får ej beträdas av tävlande. All förflyttning mellan olika grenar ska ske på rundbanan eller enligt avspärrningsanvisningar.

 

Provkast: Ett provkast/stöt per deltagare och gren är tillåtet på tävlingsplatsen. I mån av tid tillåts ytterligare kast efter godkännande av grenansvarig.

 

Tävlingsregler: SFIF:s regler gäller, samt riktlinjer för Veteran-SM. För giltigt resultat krävs deltagande i samtliga grenar.

 

Tävlingsdräkt: Klubbens fastställda tävlingsdräkt skall användas. Observera att nummerlappen numera skall bäras på ryggen i kastgrenar.

Prisutdelning: De 3 bäst plac. i varje åldersklass erhåller VSM-plaketter. Prisutdelning genomförs så fort som möjligt efter respektive grupps avslutade kastfemkamp. Prisutdelning sker vid kansliets altan.

 

Resultat: Resultat kommer att anslås löpande på anslagstavlor. Slutresultat kommer att publiceras på www.osthammarfriidrott.se, på veteranfriidrottarnas FB-sida, samt via mail till de klubbar som deltagit.

 

Servering: Öppnar kl 0800 och håller öppet hela tävlingsdagen.

 

Tider/grupper: Första start är 8.30 och grupperna som skall tävla under dagen är indelade så att det ska bli så jämt antal som möjligt. ( Se tidsprogrammet längre ned)

 

Vi önskar alla hjärtligt välkomna och lycka till

 

Östhammar Friidrott

Anmälningar: Totalt 75st föranmälningar (vilket kan bli nytt deltagarrekord för Kastfemkamp med VSM-status)

 

(B) = Kastplan B

Grupp

Slägga

Kula

Diskus

Spjut

Vikt

1.  M35 M40 (14)

8.30

9.30-10.15

11.30

12.30

14.00( B)

2.  M45 M50 (13)

9.30

10.30-11.15

12.30

13.30

14.45 (B)

3.  M55 M60 (11)

10.30

11.30-12.15

13.30

14.30

15.45 (B)

4.  M65 M70 (13)

10.30( B)

12.30-13.15

14.30

15.30

16.30 (B)

5.  K35 40 45 50(14)

11.30( B)

13.30-14.15

15.30

16.30

17.30 (B)

6.  K60-75 M80 M90 (10)

13.00 ( B)

14.30-15.15

 16.30

17.30

18.30 (B)