Information till svenska deltagare


Information till svenska deltagare i VVM Lyon 4-16 augusti

 

De flesta är ju vana vid förhållandena på internationella mästerskap, men för

nytillkomna kan det vara nyttigt med nedanstående info.

 

Svenska lagledare

Svenska lagledare på plats under alla tävlingarna är

 Micke Magnusson +46 76 8971643

 Anna Ek +46 73 6500863

 Peter Hackenschmidt +46 707 352540

 Ivar Söderlind är på plats 11-16 aug +46 70 6061123

 

Vi kommer att dela på tider och arenor men nås på ovanstående mobil om det

verkligen är nödvändigt – exempelvis vid:

-          Felaktigheter i resultatlista som påverkar kvalificering till nästa omgång

-          Eventuell protest

-          Kallelse till dopingkontroll

 

Sverigedräkt

Sverigedräkt gäller såväl vid tävling som vid prisutdelning. OBS Nummerlappar får ej vikas

eller klippas. Detta medför diskvalifikation.

Hämta din påse

Hämta din påse med nummerlappar, ackrediteringshandlingar mm hos TIC.

Detta skall ske personligen mot uppvisande av fotolegitimation. I påsen

finns även Technical Manual innehållande alla regler och tider för tävlingen.

Läs noga igenom detta. Vid oklarheter ta kontakt med någon lagledare eller

kontakta TIC.

Avprickning

Till skillnad mot tidigare mästerskap har man i Lyon slopad proceduren med

avprickning (Final confirmation). Avprickningen sker direkt i call room.

Om man inte avser att delta i en gren skall detta helst anmälas på särskild blankett i TIC senast dagen före tävlingen för att underlätta planeringen av heat och försök.
Om man har gått vidare efter försök/kval och inte avser att delta i nästa omgång/final skall detta anmälas till TIC eller grenledare senast 30 min. efter att resultatet från försök/kval publicerats. Vid akut orsak kan det dock anmälas senast i call room inför nästa omgång/final.

Om detta ej görs innebär det diskning för fortsatt tävlande. Regler kring detta finns i Technical manual.

Call room

Läs i Technical Manual vilka tider och regler som gäller för resp grenar.

Varje stadion har eget call room. För non-stadia finns beskrivning i Technical

Manual.

Medaljceremonier

All prisutdelning (utom för non-stadia) sker i Stephane Diagana hallen. Kolla

upp tiderna vid TIC. Mer info finns i Technical Manual.

Dopingkontroll

Om Du blir uttagen till dopingkontroll måste Du kunna legitimera Dig.
Ha därför alltid med fotolegitimation. Följ därefter kontrollantens
anvisningar. Tag gärna kontakt med lagledare som kan vara medföljare vid dopingkontrollen.

 

 

Public transport

Det går shuttle-bussar mellan arenorna. Transporten är gratis för tävlande och registrerade medföljare. Kolla tidtabell och karta på TIC.

Deltagare och registrerade medföljare har även rätt att gratis utnyttja publika transportmedel. Detta gäller dock enbart för resp. deltagares tävlingsdagar. Biljetter hämtas på särskild plats i hallen. Se Technical Manual.

Medicinsk service

Akut sjukvård finns på resp arenor. Om ytterligare vård behövs sker detta på

sjukhus. För EU-medborgare är kostnaderna samma som för franska medborgare

mot uppvisande av det Europeiska sjukförsäkringskortet. Det kan i värsta fall

uppträda kostnader (ex hemtransport) som ej täcks av EU-kortet. Ha även med Dig

försäkringskort från Ditt försäkringsbolag/alternativ reseförsäkring.

Anslagstavla

 Det finns en anslagstavla i Stephane Diaganahallen där varje land har en plats. Vi

försöker fånga upp väsentlig info och ändringar på de dagliga tekniska mötena.

Tidsändringar publiceras även vid TIC.

Säkerhet   

Upprätthålls av ett privat säkerhetsbolag med olika kontrollpunkter.

Du skall alltid ha på Dig ackrediteringsbricka.

Invigning

Sker den 7 augusti kl 17. Ni som är på plats – ställ upp på inmarch.

Samling utanför huvudstadion en timme innan. Se även info i Technical Manual.

Skador/tejpning

Förutom den medicinska service som tillhandahålls av arrangören ställer Anna Ek upp

med tejpning/skadeassistens. Ta kontakt via SMS på nummer +46 73 6500863  

Deltagare stafett

Ni som vill springa stafett – skriv upp namn/klass på anslagstavlan eller

ta kontakt med Micke Magnusson.

 

 

Anna Ek    Micke Magnusson     Peter Hackenschmidt     Ivar Söderlind

Svenska lagledare