Insändare om veterantävlingar från Anders Walther, Kungsängens SK


Insändare om veterantävlingar från Anders Walther, Kungsängens SK

Hej alla veteraner,
 
Jag anser att på tok för få distriktstävlingar under våren redovisats här på veteransidan.
Man har fått leta länge på webben för att hitta veterantävlingarna.
Om ombuden fyller i och skickar in den enkät som årligen går ut där
distriktstävlingarna ska redovisas och alla aktiva veteraner trycker på om
detta så kan vi kanske få det lättare att hitta tävlingar och ha skoj tillsammans.
Dessutom borde det ligga i den arrangerande klubbens intresse att det
kommer många veteraner = mer pengar till klubbkassan. Så varför inte som klubb
skicka info direkt till veteranombudet i distriktet så att vi alla kan få ta del av den....
 
Med vänliga hälsningar
Anders Walther, Kungsängens Sportklubb