Ett viktigt inlägg i debatten om damernas kastredskap från Håkan på Gotland


                                                                                       Gräne 2004-12-02

Ett viktigt inlägg i debatten om damernas kastredskap

Först en stilla undran. Finns det någon rimlig förklaring till att kvinnor i K90 skall behöva tävla med samma redskapsvikter som våra kvinnliga seniorer, dvs. kvinnor i sina bästa år som deltar i OS och VM? Som jämförelse kan nämnas att manliga diskuskastare redan vid fyllda 50 år får tävla med ett lättare redskap, nämligen samma som används i klass P18. Dessutom är det så att våra manliga veteraner i M60 använder samma diskus som våra 30 år äldre damer. Är detta verkligen rimligt och rättvist?

Flickor i klass F15, dvs. tämligen stora och starka flickor, använder en diskus som väger 600 gram och det vore därför enligt min mening rimligt att även veterandamerna från K70 fick tävla med samma redskap, dvs. 600 gram.

Även kulvikterna för kvinnliga veteraner bör ändras. Flickor F13 använder en kula som väger 2 kg och enligt min uppfattning är det rimligt att kvinnor från K80 får tävla med detta redskap. För slägga gäller samma vikter som för kula, dvs. 2 kg från K80.

Det borde inte vara något problem att genomföra dessa förändringar eftersom ju redskapen redan finns på våra idrottsplatser. Jag är säker på ett de lättare redskapen kommer att stimulera intresset för kastgrenarna bland de äldre damerna, och inte minst skulle en minskning av redskapsvikterna också minska skaderisken.

Jag hoppas få gehör för dessa åsikter som jag vet är väl förankrade bland våra duktiga veterankvinnor. Jag hoppas också att alla som har åsikter i denna fråga gör sin stämma (penna) hörd.

Varma julhälsningar från de djupa skogarna på norra Gotland.

Håkan Jacobsson

Gräne