Wachen i stöten om motions- och idrottsskador - insändare


Wachen i stöten om motions- och idrottsskador
 
insändare från Torsten von Wachenfeldt, Ystads IF

Som man ropar får man i bästa fall ett svar. Du som råkar läsa detta blir kanske lika glad som jag när jag upptäckte en annons i Sydsvenskan under rubrik Drop-In mottagning för akuta motions- och idrottsskador på Ortopedkliniken på Universitetssjukhuset i Lund. Du kanske också läste min artikel för en tid sedan på insändarplats på Veteranhemsidan i vilken jag ställde frågan  om vi veteraner lever farligt i och med att vi inte har läkarhjälp i förbundsregi till vårt förfogande  i samband med vår träning  och  vårt tävlande. Jag for glad i hågen till Ortopeden i Lund - och jag var inte ensam "patient" där.

 Väntrummet fylldes snabbt, ungdomar, äldre, män och kvinnor trängdes tillsammans. Initiativet med omhändertagande av idrottare fick ett genomslag som verksamhetschefen på avdelningen Harald Roos - i idrottssammanhang inte minst känd som Helsingborgs IF-s läkare - inte kunnat ana. Han har tidigare startat en liknande verksamhet vid Lasarettet i Helsingborg, dock inte med samma omedelbara genomslagskraft. Det blev genast  fullt  upp att göra för honom och hans fyra medhjälpande sjukgymnaster.
-Vi  startade verksamheten i avsikt att nå de som under sitt idrottande, oavsett vilken nivå de idrottar på, blivit akut skadade, exempelvis vridit till ett knä under fotbollsspel eller fått en muskelbristning under löpträning  och liknande. Vår uppgift är att ge de akut skadade  rätt behandling i ett tidigt skede så att skadan  inte förvärras. På så sätt förkortas också konvalescenstiden.

 Allvarliga skador, som eventuella  benbrott,   remitterar  Drop In-mottagningen till specialister. "Gamla" skador  är det däremot inte aktuellt  för Drop In att ta hand om.
- Annars är det  fritt fram för alla som skadat sig  vid fysisk aktivitet att komma till oss, säger doktor Roos. Helst så snabbt som möjligt.
Och det gäller män som kvinnor, unga som gamla.
Som gjort för oss veteraner, tycker jag.
Om vi sedan också på något sätt kan få hjälp och undervisning när det gäller att i tid stoppa livshotande sjukdomar som ligger "i tiden" i veteransammanhang vore mycket vunnet. Det där med hjärta och cancer och slikt.
 
Torsten von Wachenfeldt, Ystads IF.
Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, 221 85 Lund. 046-17 10 56