Insändare från Sven Gärderud


Förslag
Ledamöter till Sv. Friidrottsförbundets Veterankommitté utses enligt följande:

1) Kom in med förslag till Veterantinget i samband med Stora VSM

2) Diskutera förslagen i samband med distriktsombudskonferensen varje senhöst och
     fastställ där vilka som skall föreslås till SFIF:s styrelse

3) Distriktsombudskonferensens förslag meddelas sedan SFIF:s styrelse


Åren de går
Slentrianen består
Rör om i grytan
Så problemen kommer upp till ytan


Lidingö i april 2005

Sven Gärderud