Hushållsarbetets skadliga inverkan på formen av Jöran Westberg


Hushållsarbetets skadliga inverkan på formen

 

Från vanligtvis välunderrättat håll meddelas att vår världsmästare i diskuskastning M70 och deltagaren i Olympiska Spelen i Rom 1960 Östen Edlund i samband med brödrostning i hemmet ådragit sig en ryggskada, som inte kan betraktas som lindrig. Enligt ett vittne på plats vid veteran-DM för Södermanland kunde dock inga problem med ryggen förmärkas i kulstötningen, där Östen presterade i närheten av sitt årsbästa på 12,79, varför skadan uppenbarligen  uteslutande påverkar diskuskastning. I diskus hade Östen således stora problem med höftvridningen i utkastet och flera kast hamnade därför i nätet på höger sida.

 

En stor oro har nu börjat sprida sig i diskuskastarkretsar med anledning av denna skada och man undrar om diskuskastare i fortsättningen helt bör avstå från brödrostning och till och med hushållsarbete i största allmänhet. För att stilla oron bland speciellt veterandiskuskastare har nu medicinsk expertis tillfrågats och svarat att man nog inte kan utfärda en allmän rekommendation - åtminstone inte förrän fallet undersökts mer vetenskapligt - om att diskuskastare bör avstå från brödrostning och annat hushållsarbete, men väl rekommendera att diskuskastare undviker att ”lassa på” för mycket och i stället nöjer sig med en brödskiva åt gången och ”hellre rostar flera gånger”, som det sades. Det rekommenderades också att man om möjligt skulle byta till någon av marknadens lättare brödrostar.

 

I avvaktan på en närmare utredning vore det intressant om fler veteraner ville skriva och berätta om sina erfarenheter av olyckliga skador som uppkommit utanför idrottsplatsen och speciellt i samband hushållsarbete i hemmet så att vi i fortsättningen kan undvika sådant arbete. Själv har jag märkt att alla former av städning, diskning, dammtorkning, dammsugning, fönsterputsning, medaljputsning, gräsklippning, häckklippning, fårklippning etc. har en förödande inverkan på prestationsförmågan. Tyvärr blir det alltför mycket av sådana själsdödande sysslor, och jag tycker mig ha märkt att min fru med åren har börjat finna ett allt större nöje i att sätta mig i just sådant formnedsättande arbete.

 

Diskuskastaren

Jöran Westberg