Insändare om stafetter vid VSM


Något som diskuterades under helgen (VSM i Söderhamn, 18-20/8) var om stafetterna.
Det är synd att så få föreningar har möjlighet att kunna ställa upp på någon av dessa.

Hur många deltagare finns det som skulle vilja ställa upp i ett stafettlag, men inte kan pga att man är ensam representant för sin förening. Begränsningen i nuläget är: alla deltagare från samma förening, därav två stycken med ålder 50+. Detta borde luckras upp till att det inte bara begränsas till föreningslag, utan även möjligheten till distriktslag! Detta skulle öppna upp för mer deltagande. Att ha en separata klasser för distriktslag och föreningslag tror jag dock inte är en lösning, utan en klass för båda borde vara fullt möjlig..

En klart bidragande del till detta förslag är att ambitionsnivån för veteraner inte är den samma som för juniorer/seniorer, då förutsättningarna ligger närmare ungdomarnas. I stafetter för ungdomar brukar det inte ens vara problem att ha mixade klasser (F/Pxx), så varför inte? Jag tror inte det finns någon inom veteranfriidrotten som siktar på en karriär med ekonomisk försörjning... eller? Vi tävlar ju för att det är roligt, samtidigt som det ger en möjlighet till att träffa folk från hela landet. M.a.o. vi har både fysiskt och socialt engagemang genom veteranfriidrotten.

Fler synpunkter/liknande förslag önskas!

Mats Lundström, IF Göta