En tankesslinga vid Friidrotts-EM i Göteborg från Folke Lindqvist


En tankesslinga vid Friidrotts-EM i Göteborg

 

Då jag stod trafikvakt vid marathonloppen under EM i friidrott 2006 tänkte jag till. Jag fick bevaka så att trafiken inte leddes in på Kyrkogatan som är enkelriktad och kunde orsaka trafikkaos. Mina tankar riktades då mot min bror som är kyrkvaktmästare. Jag tänkte även på en löpare som heter Christer Fabricius från Karlstad men även på Gustav den II:e Adolfs fältpräst som också hette Fabricius   Han skrev i den gamla psalmboken psalm nr 508. Då tänkte jag :” vi blev inte riktigt så många som planerat som hjälpte  till just här, men vi klarade ju av det galant.”  Vi skulle efteråt kunna samlas och sjunga psalm nr 508 i gamla psalmboken : ”Förfäras ej du lilla hop…….”

 

Så idrott och tro kan ibland krocka och det är nog bra det om det sker på positivt sätt

 

Folke Lindqvist