Vad betyder DNF och DNS?


Vad betyder DNF och DNS?

 

Det är en fråga jag ofta får. Du har säkert sett benämningarna i resultatlistor.

DNF  (did not finish), amerikansk benämning som används internationellt för gångare som startat i en tävling men inte avslutat den. Till skillnad mot DNS (did not start), som används för dem som inte kom till start.

 

I Norden blir du veteran det år du fyller 35 år. På EM och VM måste du fyllt 35 år för att få vara med. Sverige har arbetat i flera år för att få till en ändring internationellt men har inte fått gehör i den frågan. På EM är äldsta klassen 90 år och på VM finns både 95 och 100 års klasser. Det är dock ganska tunt i de äldsta klasserna av naturliga orsaker.

 

Christer Svensson