Insändare från Erik-Åke Tranberg om veteranutmärkelser


Svenska Friidrottsförbunds UTMÄRKELSE för tävlande veteraner

 

Förbundets utmärkelse för idrottsliga prestationer för aktiva veteraner finns i en storlek. Veteraner får tillgodoräkna sig resultat från och med 1994. Veterankommittén kontrollerar poängsammanställningen efter ansökan från den aktive. Eventuella tvister angående bestämmelserna för utmärkelserna liksom ändringar och kompletteringar av reglerna avgörs av veterankommittén.

 

Syftet är att stimulera veteraner att tävla under många år och med bibehållen hälsa i en kamratlig anda.

 

ELITTECKEN med diplom

 

Individuell tävlan och stafett. Uppnått minst 300 poäng. Den tävlande ska fortfarande vara aktiv. Under minst 12 år tillhört och representerat idrottsförening ansluten till Svenska Friidrottsförbund. Resultat från de bästa 12 åren får räknas. Elittecknet är numrerat. Ger rätt till fri entré till friidrottstävlingar i Sverige.

 

INDIVIDUELLT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placering

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS/VM o likn

20

17

15

13

11

10

9

8

7

6

5

4

EM

15

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

NM

11

9

7

6

5

4

3

2

 

 

 

 

SM

9

7

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

Landskamp

7

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAFETT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placering

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS/VM o likn

6

5

4

3

3

2

2

1

 

 

 

 

EM

4

3

2

2

2

1

1

1

 

 

 

 

Landskamp

3

2

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

NM

3

2

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

SM

2

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKORD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Världsrekord

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europarekord

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordiskt rekord

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenskt rekord

9