Kommentar från Ivar Söderlind till Björn Kvists insändare


Kommentar från Ivar Söderlind till Björn Kvists insändare om upplevt
motstånd mot veteranfriidrott
I sin insändare pekar Björn Kvist på ett förhållande som vi veteranfriidrottare genom åren upplevt till och från. Första punkten i
Veterankommitténs specifika målsättningar lyder: "verka för att aktiva och friidrottsledare på alla nivåer inser att veteranfriidrott är
ett viktigt och naturligt inslag inom den fria idrotten!" 
Vi som verkat länge inom veteranfriidrotten anser att det genom åren skett en
förändring till det bättre och att allt fler friidrottsledare och aktiva numera upplever att veteranerna just är ett naturligt inslag inom friidrotten.
Många har ändrat uppfattning och blivit klart positiva till den växande veteranfriidrotten i Sverige och runt om i världen. Detta upplever vi
ända upp i Sv Friidrottsrförbundets styrelse. Men fortfarande möter vi ofta just det Björn beskriver som "överseende leenden och en
smula nedlåtande attityd", något som vi i Veterankommittén direkt reagerar på. Många gånger bygger en sådan attityd på dåliga kunskaper
om vad veteranfriidrott handlar om.

Många friidrottsledare är veteraner
När man diskuterar detta ämne bör man känna till att en stor andel av våra  friidrottsledare som verkar i föreningar och specialdistriktsförbund
(med i huvudsak ungdoms- och seniorverksamhet) tävlar eller har tävlat i veteranfriidrott och i grunden är positiva till veteranfriidrott.
För några år sedan räknade vår statistiker Sven Gärderud ut att i 12 procent av Sveriges 1085 friidrottsföreningar fanns det veteraner på
ledande styrelsefunktioner. I så många som 72 föreningar var en veteranfriidrottare ordförande, i 46 föreningar sekreterare och i 36 föreningar
kassör. Liknande mönster kan man se i Specialdistriktsförbunden. Ett exempel är Västerbottens Friidrottsförbund där såväl ordförande,
vice ordförande, sekreterare som kassör har en sådan erfarenhet. (Med friidrottsveteraner menas då personer som tävlar eller har tävlat i
veteranfriidrott och dessutom presterat så bra resultat att de platsar i "genomtidernastatistiken"). Med all säkerhet finns det ytterligare många
veteranfriidrottare på ledande styrelseposter i föreningarna som inte platsar i "genomtidernastatistiken" och många fler veteraner på andra
styrelseposter!

Alla är välkomna
Jag vill också framhålla det självklara i att veteraner i alla åldrar är välkomna till vår verksamhet, både de som i likhet med Björn tränar hårt
och de som vill ta det lite lugnare. Frågan om man skall sänka veteranåldern till 30 år finns det delade meningar om och diskuteras nu
intensivt i friidrottsveteranernas internationella organisationer (WMA och EVAA). Även i Sverige har diskussionen inletts och kommer nu att
intensifieras. Vi får anledning att återkomma till detta på hemsidan.

Avslutningsvis vill jag som så många gånger tidigare påminna om att samtidigt som veterankommittén arbetar för att veteranfriidrotten
skall öka i omfattning och kvalitet gäller devisen: "Det viktigaste är inte att vinna utan att delta". Social gemenskap, vänskap och
livskvalitet skall vara ledorden.

Ivar Söderlind
Ordförande i Sv Friidrottsförbundets Veterankommitté