Insändare till "Nikke Tycker" Värnamo Nyheters sportsida


Till Sportchefen Nikke Svensson

Värnamo Nyheter

 

Insändare till sportsidan

 I ”Nikke tycker” i måndagens ”Värnamo Nyheter” är sporchefen Nikke Svensson inte alls imponerad av Veteran-SM i friidrott som i helgen avgjordes på Finnvedsvallen där 528 veteraner i åldern 35-91 år gjorde över 1300 starter. 58 veteraner (11 procent) var 75 år och äldre. Han skriver att han länge frågat sig vad det är som driver människor över 75 år att vilja tävla och ännu inte hittat något vettigt svar. Han menar att det handlar om mänsklig fåfänga och att kunna skryta med att man samlat på sig så många medaljer som möjligt. Han anser vidare att det krävs rationell träning för att hålla på med tävlingsidrott och undrar ur många träningspass folk över 75 hinner avverka före ett SM.

 

Min veteranidrottskamrat Nils-Bertil Nevrup, Ljungby FIK (född 1926 och svensk seniormästare i höjd 1951, personrekord 1.98) segrade nu vid VSM i M80 med svenska veteranrekordet 1.28. Han förklarar i sin nyutkomna mycket intressanta och läsvärda bok ”Jag hoppade över en klass” varför han utövat höjdhopp från 12 års ålder och fortfarande håller på:

”Redan från pojkåren märkte jag, att höjdhoppet gav mig något som var väldigt svårt att definiera. Det var en egendomlig känsla av glädje och livslust som bar mig framåt, då det började kännas tungt och motigt i skolarbetet och vardagen. Senare har jag förstått, att det egentligen rör sig om något, som de flesta genom livet strävar efter – livskvalitet… All den tid, som jag lagt ner på min idrott, anser jag ha varit värd varenda sekund… Med tanke på min ålder frågar jag mig ibland om inte min veteranidrott för mig fungerar som ett slags äldrevård, väl så effektiv, som den samhället erbjuder de behövande.”

Nils-Bertil betonar även att det inte är resultat, mästerskap och rekord som är den starkaste drivfjädern för hans engagemang även om en sportslig framgång fortfarande kan vara en extra liten sporre. Han betonar i stället det goda kamratskapet bland veteranerna, alla kamratkontakter som knutits och glädjen över att träffa sina konkurrenter.

 

Efter att i mer än 30 år umgåtts med veteranfriidrottare på och utanför idrottsplatserna anser jag att Nils-Bertil beskriver mycket av veteranfriidrottens charm. Min bestämda uppfattning är och att det stora flertalet veteraner håller med honom, både bland de främsta och de som aldrig tagit hem några mästerskapsmedaljer, både de som tillhör de yngre åldersklasserna och de äldre (t ex de som är 75 år och äldre).  Själv har jag uttryckt det på följande sätt: ”Alla veteraner gör självklart sitt bästa men det viktigaste för de flesta är inte att vinna mästerskapmedaljer utan att uppleva den gemenskap och värme som genomsyrar umgänget på friidrottsarenorna.  Det övergripande målet för svensk veteranfriidrott finns formulerat på Veterankommittens hemsida: "Det viktigaste är inte att vinna utan att delta.  Social gemenskap, vänskap och livskvalitet skall vara ledorden.”

 

Tilläggas bör att de friidrottare som deltar i veterantävlingar i Sverige och utomlands kommer väl förberedda. De flesta tränar minst 2-3  gånger i veckan året runt, även de som är 75 år och äldre! Ett annat viktigt mål för Veterankommittén är att veteranerna i större utsträckning än idag skall engagera sig i föreningslivet, t ex genom att vara med vid ungdomsträningar/ ungdomstävlingar och inspirera ungdomarna. Det finns en hel del lyckade exempel på detta.

 

Umeå den 22 augusti 2007

Ivar Söderlind

Ordförande i Sv. Friidrottsförbundets Veterankommitté