Redaktörer för Veteran-Nytt sökes – intresserad?


Redaktörer för Veteran-Nytt sökes – intresserad?

 

Veterankommittén söker efter en ny redaktion för skriften ”Veteran-Nytt”, som under många år gavs ut av Stockholms Friidrottsförbunds Veterankommitté.

Vi är många som under det senaste året saknat ”Veteran-Nytt” (VN).  Ett stort antal friidrottsveteraner har hört av sig till oss i SFIF:s Veterankommitté och undrat vad som hänt med tidningen som under drygt 25 år med fyra nummer per år var de svenska friidrottsveteranernas informationsorgan med den ambitiösa parollen att ”rapportera, referera och kommentera.” Under 2000-talet har ”Veteran-Nytt”, tillsammans med veteranhemsidan www.friidrott.se/veteran, varit Veterankommitténs officiella informationsorgan. VN var ett utmärkt komplement även för oss datoriserade veteraner och oumbärlig för veteraner som inte har tillfång till internet. Roland ”Rolle” Johansson, tidigare veteranombud i Stockholm, gjorde under många år en stor ideell insats som redaktör och ansvarig utgivare. Med ålderns rätt drog han sig tillbaka i december 2005. Ytterligare ett par nummer med nya redaktörer kom ut 2006 men sedan har det varit uppehåll med utgivningen.

Den nya redaktionen tar över utgivningen av ”Nya Veteran-Nytt”och ansvarar även för tryckning, redigering och layout.  För att tidningen skall få ett fylligt innehåll med relevanta veteranfakta på nationell och internationell nivå krävs liksom tidigare att många friidrottsveteraner runt om i Sverige (inte minst distriktsombuden) bidrar med material i form av tävlingsresultat, tävlingsreferat, tävlingsinbjudningar, meddelanden, artiklar, träningstips, notiser, fotografier etc. Vi i Veterankommittén kommer självklart att dra vårt strå till stacken genom att informera både i VN och på veteranhemsidan.

 

Roland Johansson berättade i samband med Veteranombudskonferensen i december 2007 att arbetsinsatsen är 1-2 dagar per nummer och att det är lämpligt att två personer ingår i redaktionen. Skriften omfattar ca 40 A5-sidor och kommer alltså ut med fyra nummer per år.

Roland och självklart även Veterankommittén bistår med tips till de nya redaktörerna. Lista över tidigare prenumeranter finns tillgänglig.

 

Är du själv intresserad eller känner personer som du kan rekommendera, hör snabbt av dig till Ivar Söderlind, email: ivar.soderlind@soc.umu.se alt 090-786 5457 arbete, 090-77 51 68 bostad.

 

Umeå den 31 december 2007

Ivar Söderlind

Ordförande i SFIF:s Veterankommitté