Förberedelser inför VSM i kastfemkamp 13 september 2014


Rapport från förberedelser inför VSM i Kastfemkamp 13 september 2014

 

Östhammar 2014-01-15

 

Arbetsgruppen för VSM i Kastfemkamp i Östhammar har nu haft sitt första möte om diverse saker som ska ordnas innan den 13:e september.

Det diskuterades stora och små frågor, allt från kastsektorer till små klisterlappar. Det är ju viktigt att allting klaffar när den svenska kastargemenskapen träffas för att genomföra ett mästerskap.

Östhammar Friidrott har som ambition att arrangera en tävling där allt från korvkokning till korrekt mätning ska fungera friktionsfritt.

 

Vi kommer att koncentrera oss på vissa detaljer såsom:

 

·Säkerhet

·Trivsel

·Komfort

·Glädje

 

Dessa punkter i vår ambition kommer att genomföras genom:

 

·Planering

·Utbildning

·Förberedelser

·Uppmuntran

 

Funktionärsgrupper kommer att bildas som var och en har ett eget ansvarsområde:

 

·Grengenomförande

·Administration

·Service

·Säkerhet/sjukvård

 

Då vi har ett bra samarbete med kommunen har vi stora förhoppningar på att arenan kommer att rustas och göras i ordning kommande vår, så att vi i höst har en anläggning som motsvarar de krav vi veteraner har på en tävlingsanläggning.

Information om tävlingen kommer att finnas på veteranernas FB-sida och på vår hemsida (osthammarfriidrott.se) allt eftersom förberedelserna fortskrider.

 

Så vi hoppas på bra väder och trevliga tävlingar den 13:e september.

 

Östhammar Friidrott

 

Fredrik Nyman (tävlingsansvarig)

 

vsm.kastfemkamp@outlook.com