Insändare: Invändning mot förslaget om fyra kast i Veteran-DM (Veteran-Nytt nr 3 2001)


Vi ber att med kraft få instämma i Lars Kronlunds invändning mot förslaget att reducera antalet kast till fyra i veteran-DM. Denna snålhet mot oss kastare har tyvärr redan gjort sig gällande i landskamperna mot de baltiska länderna med påföljd att många av oss kastare inte tycker det är mödan värt att resa långa sträckor för att delta. Intresset för kast bland veteraner
är glädjande nog stort, åtminstone i Stockholm, och det vore synd att minska detta intresse genom att genomföra ett mycket illa genomtänkt förslag. Vi är säkra på att alla veterankastare är av samma uppfattning som vi i denna fråga.

I sammanhanget vill vi också säga att vi veteraner ingalunda har orsak att gå omkring och vara så överdrivet tacksamma för att vi får existera eller att känna oss mindre värda än andra ute på idrottsplatserna och i klubbarna . Från säker källa har vi fått veta att arrangerandet av veteran-SM nu somras är arrangörsklubbens största enskilda inkomstkälla detta år. Vi gör alltså en stor insats för svensk friidrott genom att delta i tävlingar. Så sträck på er, veterankamrater!

Jöran Westberg, Hammarby IF
Håkan Jacobsson, Gotländsk FI