Hackens summering av VNM i Lappeenranta


Hackens summering av VNM i Lappeenranta den 1- 3 juli

 VNM hölls i år i den trevliga staden Lappeenranta i östligaste Finland. I likhet med andra mästerskap som arrangeras i Finland dominerades antalet deltagare av värdlandet. Av ca 650 deltagare var 500 finnar. En orsak till ett mer begränsat deltagande från övriga nordiska länder var även att en del prioriterade VVM i Sacramento, som tidsmässigt mer eller mindre sammanföll.

 

Arrangemang

Det stora antalet deltagare, jämfört med ett VNM som arrangeras i övriga nordiska länder, ställde arrangörerna på stora prov med ett komprimerat 3-dagarsschema.

 

Kastmångkampen t.ex. kunde därför inte genomföras i rätt ordningsföljd. I det stora hela fungerade det väl, med kunniga funktionärer och hjälpsamt bemötande. Som alltid finns detaljer att anmärka på, bl a beträffande växlingsförfarandet vid stafetterna, men det förtog inte ett mycket positivt helhetsintryck. Att speakern refererade enbart på finska med enbart smärre inslag på engelska, var väl inte heller en hit för övriga nordiska deltagare. Ett fantastiskt sommarväder med 30 grader och blå himmel bidrog till den positiva upplevelsen. (Långlöparna håller kanske inte med riktigt.) Vi klarade oss även från större skador bortsett Arne Svenssons muskelbristning i låret vid stavhoppet. 

 

Svenskt deltagande

Från Sverige var 49 anmälda, varav några bortföll pga. skador. Vid uppsummering konstateras att medaljutfallet relaterat till antal deltagare var klart godkänt. Det blev 32 guld, 33 silver och 22 brons, dvs. totalt 87 medaljer.

 

Resultat

Av deltagarna utmärkte sig nestorn i M90 Axel Magnusson med 5 guld.  Dag Dacke i M45 och Mats Nagle i M50 tog 4 guld. 3 guld togs av Ulla Littenheim i K60, Östen Edlund i M75 och Lilly Wizén i K55. Dubbla guld blev det i M60 av Kenneth Jansson, K40 Annelie Schöldström, K45 Ann-Britt Jacobsson, M65 Göte Hinders och K75 Astrid Nilsson. Dessutom tog även Håkan Jacobsson i M65 hem ett guld.  För utförligare resultat hänvisas till arrangörens resultatlista.

 

Den gemensamma resan med Finn Reimar

En plump i protokollet var att kommunikationen om avresetider från Lappeenranta till Åbofärjan inte var rätt avstämd mellan Finn-Reimar och bussbolaget. Detta innebar en halvtimmes tidigare avfärd än planerat och innebar att några av 400 m löparna blev förhindrade att deltaga.  I övrigt fungerade resan bra med en gemensam buffé vid panoramafönster på återresan som trivsam avslutning.

 

Övrigt

För egen del hade jag fullt upp med lag- och reseledning, så det var tur i oturen att en vadskada hindrade tävlingsmedverkan denna gång. Det kompenserades mer än väl av att man hade tid att följa och glädjas åt alla andras fina tävlingsprestationer. Vill även passa på att tacka Dag Dacke och Lilly Wizén som svarade för stafettlagen och Jöran Westberg som medverkade på tekniska mötet. Östen Edlund skötte med den äran den svenska flaggan vid tävlingsinvigningen.

En trevlig upplevelse var även den officiella välkomsten som ägde rum i Lappeenrantas gamla rådhus efter inbjudan från stadens borgmästare, där lagledningarna från de nordiska länderna

var representerade.

 

Vi får kanske även se ett halvtimmes filmreportage om Axel Magnusson i SVT vad det lider. Freelance-reportern Malin Gustafsson var med och filmade under resan och tävlingarna.

Nu lägger vi VNM till handlingarna och ser fram emot VSM i Skellefteå.

 

Peter Hackenschmidt