Rapport från Veterantinget den 17/8 vid VSM i Gävle


Veterantinget 2013 -08-17 vid Veteran-SM i Gävle

Närvarande: Ca 60 personer inklusive Veterankommittén

Veterankommittén:
 Ivar Söderlind, Mikael Magnusson, Gudrun Kinger, Ulf Agrell och Peter Hackenschmidt.

Presentation av kommittén och organisation. Ivar inledde.
Tinget inleddes med att Veterankommittén presenterade sig samt med information om kommitténs organisation, ekonomi, arbetsfördelning, hemsida osv.  Redovisades även hur veteranverksamheten är uppbyggd från WMA, EVAA, Norden, Sverige, distrikt och klubbar.   

Kommande svenska och internationella tävlingar. Ivar inledde
Det centrala tävlingsprogrammet för veteraner finns på veteranhemsidan och uppdateras så fort det blir ändringar i programmet, i första hand internationella mästerskap och VSM.  Nästa stora internationella mästerskap är VVM i Brasilien i oktober 2013.  Inbjudningar till såväl stora som små veterantävlingar läggs in på veteranhemsidan förutsatt att man skickar inbjudan till ivar@ortrask.se .

Resor till internationella tävlingar. Peter inledde.
I många år har Veterankommittén i samarbete med researrangörer anordnat resor till tävlingsorter runt om i världen (VVM, VEM osv).  Sedan några år tillbaka bokar de flesta veteraner sina resor själva.  Det är i regel det billigaste alternativet särskilt för dem som inte vill vara kvar under ett helt mästerskap. Peter betonade att man bör ha försäkring mot bla idrottsskador när man åker till internationella veteranmästerskap och även ta de mediciner som rekommenderas, nu närmast inför VVM i Brasilien. Var och en åker på eget ansvar. Det bör betonas att Veterankommitténs lagledare inte är reseledare utan ger viss service till de aktiva under tävlingarna. De aktiva kan inte räkna med att lagledare alltid är på plats vid tävlingsarenorna på grund av tekniska möten, lagledarmöten, seminarier, statistikmöten etc. Alla aktiva uppmanas att regelbundet ta del av den information, som lagledarna varje dag sätter upp på svenska anlagstavlan efter morgonens lagledarmöte .

Nordiska veterankommittén, aktuella frågor.  Ulf inledde.
Nordiska Veterankommittén ansvarar i första hand för de Nordiska Veteranmästerskapen utomhus och inomhus, beslutar bl a om tidpunkt, arrangör, anmälningsavgifter och regelverk. En viktig uppgift är även att samordna motioner till de beslutande Generalförsamlingarna vid VVM och VEM och ha en gemensam linje vid valen till WMA:s och EVAA:s Council. Tidigare har de nordiska länderna agerat gemensamt bl a när det gäller slopandet av medaljstandard vid VEM. Vid VVM i Brasilien i oktober har Norden en gemensam motion om att födelseår och inte födelsedatum skall avgöra klassindelning även vid internationella veterantävlingar. Från 1 januari 1913 och två år framåt har Norge övertagit ledningen från Sverige av Nordiska Veterankommittén. Det beslutades att Estland är inbjudna till nästa års Nordiska Mästerskap i Haugesund, Norge.

Generalförsamlingen vid VVM i Porto Alegre, Brasilien den 23 oktober 2013, Ivar inledde.
Vid Generalförsamlingen i Porto Alegre med ca 85 röstberättigade länder (50 Europeiska länder) har Sverige tre delegater: Ivar Söderlind, Peter Hackenschmidt och Anna Ek. Ny Council (WMA:s styrelse) skall väljas. För omval ställer bl a Vesa Lappalainen. Finland upp. Ett förslag är att minska Council från 7 till 5 personer, ett annat om många förändringar i WMA:s konstitution. Som framgått motionerar de Nordiska länderna om att födelseår skall gälla vid åldersklassplacering. Ännu har vi inte sett några motioner om regelförändringar.

Regelfrågor, Ulf inledde.
Ulf berättade om Sv Friidrottsförbundets nya regelbok i friidrott som skall komma ut 2014 där det är meningen att nya och gamla veteranregler skall finnas med. Han tog också upp att om man tävlar utomlands och tar medicin så skall man kontrollera att man inte bryter mot gällande regler.  För en del veteraner kan det av medicinska skäl vara nödvändigt att använda produkter, som innehåller ämnen, som inte är tillåtna enligt anti-dopningsreglerna. Vid internationella mästerskap krävs då speciell dispens som man söker hos WMA. Om man endast tävlar i Sverige, har veteraner en generell dispens för mediciner, som innehåller lättare dopningsklassade substanser. Då krävs endast att man vid en dopningskontroll kan visa läkarintyg, som bekräftar att man av medicinska skäl måste ta den aktuella medicinen. De som vill ha ytterligare information om detta kan kontakta Ulf.


Veteranstatistik, Ivar inledde.

Den nya statistikgruppen presenterades. Övergripande ansvar har Ivar Söderlind och Mikael Magnusson. Johan Löfstedt och Mikael Magnusson ansvarar för arenastatistiken utomhus och inomhus liksom för svenska rekord. Ove Edlund svarar för mångkamper, inklusive svenska rekord, och Mikael Magnusson för nordiska rekord utomhus och inomhus. Ivar Söderlind är EVAA:s  rekordstatistiker med ansvar för Europa- och Världsrekord och slutligen har Ulf Agrell ansvar för landsvägsloppen. Sven Gärderud, som i början av 1980-talet införde friidrottens veteranstatistik i Sverige, har med ålderns rätt  slutat sitt arbete i statistikkommittén i och med att han sammanställt 2012 års inomhusstatistik (kom ut i februari 2013). Sven, som i höst fyller 92 år, tävlar fortfarande i orientering och följer med vad som händer i vår statistikgrupp. Utomhusstatistik och inomhusstatistik för 2012 har sammanställts under 2013. Böckerna kan beställas från IFK Umeås förlag. 

Elitmärket, Erik-Åke Tranberg inledde
Erik-Åke Tranberg informerade om veteranfriidrottens elitmärke och sedan delades pris och diplom ut till Björn Hellgren, IF Kville.  Björn berättade om sina tävlingsår från 2003 till 2013 och hur han upplever veterantävlandet. Frågan kom upp hur man räknar poängen om det har varit försök i löpningar och arenan bara har sex löparbanor. Svaret är att man räknar den sjunde snabbaste tiden i försöket som sjua och den åttonde snabbaste som åtta.

VSM i Gävle, erfarenheter hittills,
Det är deltagarrekord vid årets VSM med nära 600 aktiva och 1600 starter. Den allmänna uppfattningen är att hittills har det mesta fungerat mycket bra med bl a prisutdelningar, resultatservice och inte minst med kunniga speakers, starters och med något enstaka undantag även övriga funktionärer. Mindre bra var att tidsprogrammet lades ut på nätet innan det var spikat.

Övriga frågor, tävlingsdräkter
Anders Andersson från B-tex Sport berättade att det framförts önskemål från aktiva om att nya tävlingskläder (Sverigedräkter och overall) skall tas fram att användas vid internationella mästerskap.  Han berättade om hur de kan komma att se ut.  Anders Olsson fick i uppgift att kontrollera hur stort intresset är bland de aktiva. Självklart kan alltid äldre tävlingsdräkter (linne och overall i gult och blått) som veteraner köpt under tidigare år användas under mästerskap.


Ivar Söderlind tackade för visat intresse och avslutade Veterantinget.


Vid pennan

Mikael Magnusson