Deltagarrekord vid VSM i Huddinge?


Deltagarrekord vid VSM i Huddinge?
När anmälningstiden till VSM i Huddinge den 25-27 juli gått ut är det 573 anmälda deltagare (374 män och 199 kvinnor) som gör 1561 starter och representerar 175 föreningar. Andelen kvinnor är 35 procent, vilket är betydligt mer än vid något tidigare VSM. 

Med största sannolikhet kommer det att bli ett nytt prydligt deltagarrekord vid årets VSM när hänsyn tagits till icke startande och efteranmälda. Det gamla deltagarrekordet från Gävle i fjol var 529 startande från 182 föreningar som gjorde 1410 starter. Andelen kvinnor var då 28 procent.

Ivar Söderlind