Det blev deltagarrekord vid VSM i Huddinge


Nytt deltagarrekord vid VSM i Huddinge!
Hur man än räknar blev det nytt deltagarrekord vid VSM i Huddinge. Det blev till slut 533 startande från 185 föreningar som gjorde 1443 starter. Andelen kvinnor blev till slut ”endast” 25 procent.

Det gamla deltagarrekordet från Gävle i fjol var 529 startande från 182 föreningar som gjorde 1410 starter. Andelen kvinnor var då 28 procent.

Lite ytterligare siffror från VSM i Huddinge:
Vid VSM i Huddinge var det totalt 615 anmälda deltagare, 463 män och 143 kvinnor Det var således 82 anmälda veteraner (13 procent) som inte startade. 

Antalet anmälda starter (inklusive efteranmälda) var 1657, 1213 män och 435 kvinnor (26 procent kvinnliga starter).

Efteranmälda är inräknade i dessa siffror.

Gunnar Olausson skall ha ett stort tack för att han tagit fram dessa siffror och i övrigt gett bra resultatservice under och efter tävlingarna!

Ivar Söderlind