Information till svenska deltagare vid IVEM i Torun


Information till de svenska deltagarna vid IVEM i Torun 22 – 29 mars

Nedan finns lite information inför tävlingarna i Torun. Många är ju vana vid procedurerna på internationella tävlingar, men för nytillkomna kan det vara av intresse med lite av det viktigaste.
Svenska lagledare
Svenska lagledare på plats under tävlingsdagarna är Peter Hackenschmidt och Micke Magnusson (22 – 28 mars)
samt Ivar Söderlind (25 – 28 mars).  Observera att vi lagledare jobbar med tävlingsfrågor och kan inte ta ansvar för t ex hälsorelaterade frågor och reseproblem.
Sverigedräkt
Sverigedräkt gäller såväl vid tävling som vid prisutdelning.
Teknisk manual
All information och regler finns i Technical Manual och är publicerad på arrangörens hemsida med bl a tider och regler för avprickning (final confirmation). LÄS NOGA igenom denna. Förutom på nätet får Du häftet i samband med att Du hämtar ut nummerlappar och ackreditering.
Påminnelse om några viktiga detaljer
Hämta din påse (ackreditering), Du måste själv hämta ut din påse. Ta med legitimation/pass. I påsen finns nummerlappar, Technical manual, ackrediteringskort mm. Läs i Technical manual om regler hur nummerlappar skall bäras. OBS att om man viker eller klipper bort en del av nummerlapp blir man diskad.
Final confirmation – avprickning
Sker vid TIC. Om grenstart sker före kl 12.00 måste Du bekräfta deltagande senast kvällen innan. Om grenstart sker efter kl 12.00 gäller att bekräftelse skall vara inlämnat senast 3 timmar före start. OBS att utebliven start trots bekräftat deltagande medför diskvalifikation för resterande deltagande under tävlingen.
Call Rom
Läs i Technical manual vilka tider och regler som gäller för de olika grenarna. Det finns ett Call Room i hallen för de grenar som går där och ett Call Room vid stadion utanför hallen för utomhuskasten. Cross country har ett eget Call Room. Allt finns beskrivet i Technical manual.
Medaljceremonier
Tiderna för medaljceremonier för resp grenar är publicerade i närheten av platsen för prisutdelningen. Mer information finns i Technical manual.
Dopingkontroll 
Om Du blir uttagen för dopingkontroll måste Du kunna legitimera Dig. Ha därför alltid med Dig fotolegitimation/pass. Följ därefter kontrollantens anvisningar.
Medicinsk service
Akut sjukvård och ambulans finns på arenan. Om ytterligare behov finns sker detta på sjukhus. För EU-medborgare är kostnaden densamma som för polska medborgare, mot uppvisande av det Europeiska sjukförsäkringskortet. Om Du ej har med detta måste Du betala kostnaderna själv. Mot kvitton kan sedan kostnaderna återbetalas av Försäkringskassan.
Anslagstavlan
Det finns en anslagstavla där varje land har en plats. Ta för vana att kolla på anslagstavlan och i TIC. Vi försöker fånga upp ändringar av tidschema och övrig information som framkommer på lagledarnas dagliga tekniska möten. Tidsändringar publiceras naturligtvis även vid TIC.
Massage
Per-Olof Åkerman ställer upp med massage för svenska deltagare under tävlingsdagarna. Information och priser finns vid anslagstavlan.
Invigning
Äger rum söndagen den 22 mars kl 18. För er som är i Torun då – ställ upp på inmarsch. Invigningen tar ca en timme och samling sker kl 17.00  i hallen.

Peter Hackenschmidt   Mikael Magnusson   Ivar Söderlind
Svenska lagledare