Deltagarrekord vid VSM i Uddevalla?


Deltagarrekord vid VSM i Uddevalla?
Det kan bli ett nytt deltagarrekord vid VSM i Uddevalla den 24-26 juli. När anmälningstiden gått ut är det 585 anmälda som gör 1540 starter. Det är 12 fler förhandsanmälda än rekordåret 2014 i Huddinge.  Det återstår att se hur många deltagare som verkligen starter. Andelen kvinnor är ca 28 procent, vilket också skulle vara rekord. Det är mycket glädjande att intresset (som flera gånger tidigare) är så stort även när VSM avgörs utanför storstäderna.

Deltagarrekordet från Huddinge i fjol är 533 startande från185 föreningar som gjorde 1443 starter när hänsyn tagits till icke startande och efteranmälda. Då var det 573 förhandsanmälda men det var således många som inte startade. Andelen kvinnor blev då till slut 25 procent.  

Antal startande vid VSM                                                                               
VSM 2004 i Huddinge                 439 (1133 starter)
VSM 2005 i Visby                       329 (936 starter)
VSM 2006 i Söderhamn              339 (947 starter)
VSM 2007 i Värnamo                 451 (1310 starter)
VSM 2008 i Ystad                      487 (1286 starter)
VSM 2009 i Norrtälje                 493 (1373 starter)
VSM 2010 i Löttorp                    464 (1421 starter)
VSM 2011 i Skellefteå                 340 (1051 starter)
VSM 2012 i Kil                           502 1373 starter)
VSM 2013 i Gävle                       529 (1401 starter)
VSM 2014 i Huddinge                 533  (1443 starter)             
VSM 2015 i Uddevalla                ?

Ivar Söderlind