Det blev nytt deltagarrekord vid VSM i Uddevalla


Det blev nytt deltagarrekord vid VSM i Uddevalla!
Aldrig tidigare har så många deltagit vid Veteran-SM på arena. Till slut kan vi i Uddevalla notera 550 startande från 175 föreningar som gjorde 1385 starter. De tidigare toppsiffrorna är 539 startande i Huddinge 2014 och 529 startande i Gävle 2013 (se nedanstående sammanställning).   

Antal startande vid VSM                                                                                                  
VSM 2015 i Uddevalla                 550 (1385 starter)
VSM 2014 i Huddinge                  533 (1443 starter) 
VSM 2013 i Gävle                         529 (1401 starter)
VSM 2012 i Kil                              502 (1373 starter)
VSM 2011 i Skellefteå                 340 (1051 starter)
VSM 2010 i Löttorp                      464 (1421 starter)
VSM 2009 i Norrtälje                   493 (1373 starter)
VSM 2008 i Ystad                         487 (1286 starter)
VSM 2007 i Värnamo                  451 (1310 starter)
VSM 2006 i Söderhamn              339 (947 starter)
VSM 2005 i Visby                         329 (936 starter)
VSM 2004 i Huddinge                  439 (1133 starter)

Anmälda deltagare vid VSM i Uddevalla
Vid årets VSM i Uddevalla var det totalt 607 anmälda deltagare (inklusive 48 efteranmälda) och 1600 anmälda starter (1002 manliga och 383 kvinnliga starter).  Det var således 57 anmälda som inte startade. I fjol i Huddinge var det 82 anmälda veteraner som inte startade. 

Vi konstaterar avslutningsvis att andelen kvinnliga starter i Uddevalla var 28 procent, 383 av 1385 starter var kvinnliga. Denna siffra är i nivå med tidigare år, 26 procent kvinnliga starter i Huddinge 2014 och 28 procent i Gävle 2013.

Ivar Söderlind