Om svensk friidrotts veteranverksamhet


Svensk friidrotts veteranverksamhet
(från Svenska Friidrottsförbundets styrelsemöte den 13 november)

Det har framkommit åsikter och önskemål om att den växande veteranfriidrottsrörelsen borde ha en tydligare roll inom förbundet.  Lena Björk, styrelseledamot, har varit i kontakt med veterankommittén som ser positivt på att hitta fler beröringspunkter. I dag finns det ingen varken i styrelsen eller i personalen som har veteranansvar.

Styrelsen tog ett principbeslut om att tillsätta en arbetsgrupp som under 2016 genomför en utredning om hur framtida veteranverksamhet kan bli en mer integrerad del i förbundets verksamhet. Slutgiltigt beslut tas på telefonmötet i december.