Riktlinjer för VSM-arrangör - landsväg och terräng


 

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-SM (VSM)    2008-11-30

 

Landsväg och terräng

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Sid.

 

1.    ALLMÄNT                                                                                                                       2

 

2.    LANDSVÄG (halvmarathon, marathon)                                                                   3

 

3.    TERRÄNG                                                                                                                       4

 

4.    POÄNGBERÄKNING FÖR KLUBBTÄVLINGEN                                                    5
UTOMHUS OCH INOMHUS (gäller från och med 2008)

 

5.    ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR VSM, landsväg och terräng                            6


 

1.                   ALLMÄNT - RIKTLINJER

 

1)       Tillsammans med inbjudan bifogas anmälningsblankett.

 

2)       Tävlingsprogram med deltagarförteckning och gällande mästerskapsrekord bör iordningställas. Ev. kan det räcka att detta presenteras på loppets hemsida.

 

3)       Från och med 2003 ombesörjer arrangören framtagning av nummerlappar. Det sker inte som tidigare genom Sv. Friidrottsförbundet i Solna. Ev. reklamintäkter tillfaller arrangören

 

a)              Klassbeteckning skall fästas på ryggen.

b)              Nummerlappens utformning i övrigt sker i enlighet med SFIF:s ”Tävlingsregler för friidrott”.

 

4)       VSM-medaljer beställes genom Sv. Friidrottsförbundet i Solna (Elisabeth Sandström)

 

5)       Sjukvårdare skall vara på plats. Varsko även närmaste sjukhus att tävlingen skall äga rum.

 

6)       Efteranmälan accepteras så sent som detta är tävlingstekniskt möjligt. För efteranmälan gäller förhöjd avgift som motsvarar dubbel ordinarie anmälningsavgift, dock max. 300 kr. Med ordinarie anmälningsavgift menas den avgift, som tas, när tävlingen inte har VSM-status.

 

7)       Resultatlista bör skrivas in på datafil av standardtyp (t.ex. Word (.doc), Excel (.xls) eller Acrobat (.pdf)) för att snabbt kunna läggas in på de svenska friidrottsveteranernas egen hemsida ("www.friidrott.se/veteran"). Alla resultat från VSM publiceras efter genomförd tävling senast söndagskväll på egen hemsida och via länk till SFIF:s veterankommittés hemsida (veteran.friidrott.se). Alla resultat översänds samtidigt via e-post till SFIF:s veterankommitté (ivar.soderlind@soc.umu.se ).

 

a)              Officiella resultatlistor skall vidare skickas per vanlig post eller med e-post, där resultatlistan finns som bilaga av standardtyp (se ovan) till förbundskansliet, Veterankommitténs ledamöter och statistikansvarige (Ulf Agrell – ulf.agrell@telia.com) samt till aktuell förbundskontrollant senast 8 dagar efter tävling. Lista skall även översändas till statistikombudet i respektive SDF samt till deltagande föreningar.

 

b)              I resultatlistan kan WMA:s omräkningsfaktorer användas och noteras vad resultatet är värt i procent av aktuellt världsbästa i åldersgruppen. Omräkna ej vad veteranresultatet "motsvarar" för seniorer - det ger ofta absurda resultat, som förlöjligar veteranfriidrotten.

 

8)       Då klubb blivit utsedd att arrangera ett VSM, får man skriftlig bekräftelse (ej muntlig) av Veterankommittén, som utser förbundskontrollant (gäller endast landsvägslöpning).

 

9)       Inbjudan till VSM tas fram i samråd med Veterankommittén och skall senast tre månader före tävlingen läggas in på friidrottsveteranernas hemsida samt distribueras till Veterankommittén och landets samtliga veterandistriktsombud.

 

10)   Tävlande skall bära hel och ren tävlingsdräkt i klubbens färger. Dock vid landsvägs- och terränglopp kan tävlande tillåtas använda neutral tröja, om lämplig tröja ej ingår i föreningens tävlingsdräkt. OBS: Ej något "pajaseri" med klädseln, då nekas start.


 

2.                   LANDSVÄG (halvmarathon, marathon)

 

1.       Tävlingen utlyses för klasserna M35 – M85+ och K35 – K85+.

 

2.       Sv. Friidrottsförbundets tävlingsregler för ”löpning utanför idrottsplats” (Kap. G) gäller.
Vi väljer att peka på några speciellt viktiga punkter nedan.

 

a.   Veteran-SM bana för halvmarathon och marathon skall vara kontrollmätt av förbundsbanmätare. Namnet på denne skall finnas med i resultatlistan. Detta är också en förutsättning för att resultat skall medtagas i statistik m. m.

 

b.   Veteran-SM för halvmarathon och marathon skall gå på permanentbelagd (”asfalterad”) väg.

 

c.   Vätskekontroller vid minst var femte km. Vid varmt väder (över 15°) bör det även finnas ”svampstationer” med vatten mellan vätskekontrollerna.

 

d.   Vätska får endast intagas vid de officiella vätskekontrollerna. Detta gäller även egen vätska.
Tävlande som fått vätska på annan plats löper risk att diskvalificeras.

 

3.       ”Pacing” (draghjälp) av person som ej deltager i loppet är förbjuden.
Tävlande som får sådan hjälp kan efter varning diskvalificeras.

 

4.       Klassbeteckning skall finnas på ryggen.

 

5.       Kilometertavlor skall finnas efter banan (helst vid varje km, men minst var femte km).

 

6.       Om chips används för tidtagning gäller följande:

 

a.   Den ordning som löparna kommer i mål avgör den officiella klassplaceringen.

b.   Om chips aktiveras både vid passering av start- och mållinje blir chipstiden = nettotid (anges med N i statistik).

c.   Chipsnettotiden räknas i statistiksammanhang och för Sverigebästa/Distriktsbästa. Detta är dock ännu ej fastställt av WMA.

 

7.       Förbundskontrollant utses av Veterankommittén och skall ingå i tävlingsjuryn.

 

8.       Se i övrigt ”Allmänt- riktlinjer” under kapitel 1, sid 2.

 


 

 

3.                   TERRÄNG

 

1.       Sv. Friidrottsförbundets tävlingsregler för ”löpning utanför idrottsplats” (Kap. G) gäller.

 

2.       Löpsträckor:
K35+ 4km, M35-M55 8km, M60+ 4km

 

3.       Då VSM i terräng alltid avgörs i samband med SM för seniorer/juniorer utses förbundskontrollant av SFIF.

 

4.       Klassbeteckning skall finnas på ryggen.

 

5.       Lagtävling arrangeras i tre klasser: M35-M55, M60-M85+ och K35-K85+.
De 3 första i mål från föreningen i lagtävlingsklassen utgör ett lag, de 3 därpå följande utgör lag 2 etc. Ingen föranmälan. Lagets resultat är den sammanlagda tiden för lagets deltagare. Om flera lag får samma tid, skall det lag placeras före, som först hade komplett lag i mål.

Det krävs att minst två lag har startat i en klass för att det skall bli en mästerskapslagtävling.

 

6.       Se i övrigt ”Allmänt- riktlinjer” under kapitel 1, sid. 2.

 


 

4.                   POÄNGBERÄKNING FÖR KLUBBTÄVLINGEN VID VSM UTOMHUS,   INOMHUS, MARATHON, HALVMARATHON OCH TERRÄNG
                     
(Ny poängberäkning från och med 2008)

 

Poängberäkning

 

Individuellt

1

2

3

4

5

6

7

8

övriga fullföljande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 startande
   eller fler

9

7

6

5

4

3

2

1

1 poäng var

7 startande

8

6

5

4

3

2

1

 

 

6 startande

7

5

4

3

2

1

 

 

 

5 startande

6

4

3

2

1

 

 

 

 

4 startande

5

3

2

1

 

 

 

 

 

3 startande

4

2

1

 

 

 

 

 

 

2 startande

3

1

 

 

 

 

 

 

 

1 startande

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ingen stipulationsgräns)

 

 

 

 

Poängberäkning

 

Stafetter och lagtävling terräng

1

2

3

4

5

6

7

8

övriga fullföljande lag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 startande lag
   eller fler

18

14

12

10

8

 6

4

2

2 poäng för varje lag

7 startande lag

16

12

10

8

6

4

2

 

 

6 startande lag

14

10

8

6

4

2

 

 

 

5 startande lag

12

8

6

4

2

 

 

 

 

4 startande lag

10

6

4

2

 

 

 

 

 

3 startande lag

 8

4

2

 

 

 

 

 

 

2 startande lag

 6

2

 

 

 

 

 

 

 

1 startande lag

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ingen stipulationsgräns)

 


 

5.                   ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR DELTAGANDE I VSM TERRÄNG,        HALVMARATHON OCH MARATHON (exempel)

 

(Anmälan ifylles med skrivmaskin el. tydlig textning).

 

 

KLUBB: ..........................................................................        TELEFON: ..................................

 

ADRESS: ..........................................................................................................................................

 

E-POSTADRESS: ...........................................................................................................................

 

 

 

 

      Namn                                                    Födelsedatum        Klass         Årsbästa

 

1.   .....................................................          .........................          .........          ...........................................................

 

2.   .....................................................          .........................          .........          ...........................................................

 

3.   .....................................................          .........................          .........          ...........................................................

 

4.   .....................................................          .........................          .........          ...........................................................

 

5.   .....................................................          .........................          .........          ...........................................................

 

6.   .....................................................          .........................          .........          ...........................................................

 

7.   .....................................................          .........................          .........          ...........................................................

 

8.   .....................................................          .........................          .........          ...........................................................

 

Använd ytterligare blankett om fler än 8 deltagare från Din klubb.

 

Anmälningsavgift totalt kronor ................................. är insatt på Ert plusgironummer ...............................

 

Ort                                                   Datum                                             Namn/klubbfunktionär

 

................................................          ..............................                            ........................................................................

 

ANM.: Blanketten/anmälan kan även insändas av enskild medlem som representerar klubb ansluten till Svenska Friidrottsförbundet.