Regler för nordiska mästerskap uppdaterade


Regler för nordiska veteranmästerskap i friidrott

(ändringar 2010 markerade med röd text)

 

Den Nordiska Veteranfriidrottskommittén ansvarar för arrangerandet av följande nordiska veteranmästerskap i friidrott:
  -   Utomhusmästerskap ojämna år
  -   Inomhusmästerskap jämna år

De nordiska veteranmästerskapen i friidrott skall arrangeras i femårsklasser för män och kvinnor 35 år och äldre i enlighet med IAAF/WMA:s tävlingsregler – dock med födelseår och inte födelsedag som grund för åldersklassbestämning.

 

För veteraner som bor i ett nordiskt land, men inte är medborgare i detta land, gäller följande för deltagande i nordiska veteranfriidrottsmästerskap:
Nordisk medborgare kan, om han/hon önskar, tävla för bosättningslandet under förutsättning att han/hon representerar friidrottsförening i bosättningslandet, är officiellt registrerad i landet, fast bosatt där och huvudsakligen vistats där sedan minst ett år.

För icke-nordiska medborgare ställs samma krav samt att han/hon inte under samma kalenderår deltagit i hemlandets mästerskap eller representerat hemlandet i internationella mästerskap.

 

För nordiska veteranmästerskap i friidrott är arrangörslandets språk och engelska de officiella språk, som skall användas i inbjudan, på hemsida på Internet och vid tävlingarna.

 

Inbjudan med preliminärt tidsschema till nordiska veteranmästerskap i friidrott skall tillställas berörda förbund senast sex månader före tävlingsdatum. Arrangör skall också öppna egen hemsida på Internet, där all information om tävlingarna lämnas.

 

Senast en vecka före mästerskapet skall det finnas ett tryckt program med definitivt tidsprogram och startlistor. Uppgifterna placeras också på hemsidan, så snart de är klara.
En tävlingsgren får inte genomföras tidigare än vad som angivits i tidsprogrammet.

 

Tävlingsresultat skall redovisas på hemsidan tävlingsdagen, och officiell resultatlista skall tillställas berörda förbund senast en månad efter genomförd tävling. Arrangör skall ge varje deltagande land preliminär resultatlista vid tävlingarnas slut.

 


 

Anmälan skall ske genom det nationella förbundet. Kopia på id-handling behöver inte bifogas till anmälan. Anmälan skall vara insänd av aktiv till det nationella förbundet senast 5 veckor före mästerskapet och av det nationella förbundet senast 4 veckor före mästerskapet till arrangören – om möjligt över internet. Efteranmälan är inte tillåten.

 

Anmälningsavgifter vid nordiska veteranmästerskap i friidrott skall fastställas av den Nordiska Veteranfriidrottskommittén.
Tillsvidare gäller 1:a gren 30 Euro, 2:a och följande grenar 15 Euro och kastmångkamp 35 Euro.

 

Nordiska veteranmästerskap i friidrott är internationella mästerskap, vilket bland annat innebär att man följer WMA:s regler för tävlingsdräkt.

 

Veterankommittén i det land som arrangerar nordiskt veteranmästerskap utser teknisk kontrollant för mästerskapen utomhus resp. inomhus. En av kontrollantens arbetsuppgifter är att kontrollera och godkänna tävlingsarenan innan tävlingsinbjudningar utsändes.

 

Tekniskt möte skall hållas kvällen före nordiska veteranmästerskapens första dag.

 

Vid nordiska veteranmästerskapen användes WMA:s tävlingsregler, vilket speciellt betyder att tills vidare används gamla tjuvstartsregeln.

 

Nummerlapp vid nordiska veteranmästerskap skall, förutom startnummer, även innehålla åldersgruppen. Varje deltagare skall bära 2 nummerlappar (fram och bak) utom i de grenar där tävlingsreglerna endast kräver en nummerlapp.

 

Vid alla nordiska veteranmästerskap i friidrott skall Nordiska Veteranfriidrottskommitténs officiella medalj i guld, silver och brons delas ut till de tre främsta i varje gren. Inga resultatgränser finns för erhållande av medalj. Prisutdelningar skall ske med värdig inramning. Arrangör ansvarar själv för beställning av de officiella medaljerna och väljer själv leverantör. Det kommer dock alltid vara möjligt att beställa de officiella medaljerna från Hallmans i Stockholm.

 

Deltagare får använda egna redskap som skall vägas in och kontrolleras av arrangören senast en timme före grenstart.

 

Arrangör svarar för och bekostar tillhandahållande av adekvat medicinsk service vilket omfattar läkare på plats under hela tävlingarna.

 


 

Arrangör svarar för att alla grenledare är godkända och har kunskap för sitt uppdrag. Nordiska veterankommittén kan kräva utbyte av grenledare vid uppenbara brister i arbetet.

 

För att säkerställa att de nordiska veteranmästerskapen i friidrott arrangeras med god kvalitet har nedanstående särskilda regler och ramar fastställts.

 

Stafett ingår i grenprogrammet utomhus (1.000 m) och inomhus (4 x 200). Åldersklasserna är M/K35, M/K40, M/K50 osv. i 10-årsgrupper. I ett stafettlag måste minst 2 deltagare tillhöra den aktuella åldersklassen. Övriga deltagare kan komma från äldre åldersklasser. Huvudregeln är att varje land kan ställa upp med ett lag i varje åldersklass. Om det är tekniskt möjligt kan ett land ställa upp med 2 lag i en åldersklass, men endast ett lag kan erhålla medalj, och det är då landets snabbaste lag som räknas som ”landslag”.

 


 

 

1.   Nordiska veteranmästerskap utomhus

De nordiska veteranmästerskapen utomhus arrangeras varje ojämnt år i följande turordning:
                                       - 2011    Finland

                                       - 2013    Norge
                                       - 2015    Danmark
                                       - 2017    Sverige,  o.s.v.
 
Mästerskapen skall arrangeras över tre dagar, fredag-söndag, på idrottsplats med allväderbanor och minst sex rundbanor över 400 meter och som i övrigt uppfyller IAAF:s krav på mästerskapsarena (ansatsbanor, kastringar, kastburar o s v). Eltidtagning och vindmätning skall finnas.

Dagsprogrammet för de nordiska veteranmästerskapen utomhus skall vara:


 

 

Men

 

Women

 

 

 

 

Friday

100 m

 

100 m

 

5.000m

 

1.500 m

 

Pole Vault

 

Pole Vault

 

Long Jump

 

High Jump

 

Weight Throw

 

Weight Throw

 

Hammer Throw

 

Hammer Throw

 

Javelin Throw

 

Javelin Throw

 

Track Walk 5.000

 

Track Walk 5.000

 

 

 

 

 

Saturday

Long Hurdles

 

Long Hurdles

 

200m

 

200m

 

800m

 

800m

 

Steeplechase 3000m/2000m

 

Steeplechase 2000m

 

High Jump

 

Long Jump

 

Shot Put

 

Shot Put

 

Discus Throw

 

Discus Throw

 

1000 m Relay

 

1000 m Relay

 

Sunday

Short Hurdles

 

Short Hurdles

 

400 m

 

400 m

 

1.500 m

 

 

 

10.000m

 

5.000 m

 

Triple Jump

 

Triple Jump

 

Throw Pentathlon

 

Throw Pentathlon

 

Walk 10 km road

 

Walk 10 km road

 


 

Arrangör skall genomföra obligatorisk invigningsceremoni på fredagen i värdig inramning. Kommittén rekommenderar att det arrangeras någon form av kamratfest för deltagarna på lördagskvällen.

 

Vid mästerskapets avslutning överlämnar arrangör nordiska veteranfriidrottsmästerskapens trofé till nästa mästerskaps arrangörsland.
Arrangör skall förse trofén med en minnesplatta.

 

Grenprogrammet skall omfatta samma grenar som på WMA:s VM-tävlingar utomhus för veteraner med undantag för terränglöpning, marathonlöpning och tio-/sjukamp.

 

Vid indelning i kastgrupper bör gruppen högst innehålla 10 deltagare.

 

Dopingtester kommer att genomföras vid nordiska veteranmästerskap utomhus. Arrangör svarar för och bekostar testerna i enlighet med IAAF/WMA:s dopingregler.

 


 

 

2.   Nordiska veteranmästerskap inomhus
De nordiska veteranmästerskapen inomhus arrangeras varje jämnt år i följande turordning:

                                       - 2010    Finland
                                       - 2012    -

                                       - 2014    Norge
                                       - 2016    Sverige
                                       - 2018    Island,  o.s.v.

 

Mästerskapen skall arrangeras över tre dagar, fredag-söndag, i hall med minst fyra rundbanor över 200 meter med doserade kurvor och underlag som tillåter 6 mm spikar samt har minst sex banor för sprint och kort häcklöpning. Eltidtagning skall finnas.

 

 

Men

 

Women

 

 

 

 

Friday

60 m

 

60 m

 

800 m

 

800 m

 

Track Walk 3.000 m

 

Track Walk 3.000 m

 

Triple Jump

 

Triple Jump

 

 

 

Shot Put

 

 

 

 

 

Saturday

200 m

 

200 m

 

3.000 m

 

3.000 m

 

4 x 200 m relay

 

4 x 200 m relay

 

High Jump

 

Long Jump

 

Pole Vault

 

Weight Throw

 

Shot Put

 

 

 

 

 

 

 

Sunday

400 m

 

400 m

 

1.500 m

 

1.500 m

 

60 m hurdles

 

60 m hurdles

 

Long Jump

 

High Jump

 

Weight Throw

 

Pole Vault

 

 

 

 

 

Arrangör skall genomföra obligatorisk invigningsceremoni på fredagen i värdig inramning. Kommittén rekommenderar att det arrangeras någon form av kamratfest för deltagarna på lördagskvällen.

 

Vid indelning i kastgrupper bör gruppen högst innehålla 10 deltagare.

 


 

Viktkastning skall ske inomhus (”under tak”). Om detta inte är möjligt för arrangören, skall detta tydligt anges i inbjudan.

 

Dopingtester kommer att genomföras vid nordiska veteranmästerskap inomhus. Arrangör svarar för och bekostar testerna i enlighet med IAAF/WMA:s dopingregler.

 

 


Dessa tävlingsregler blev godkända av resp. medlemslands friidrottsförbund i San Sebastian, Spanien 25 augusti 2005 och ersätter alla tidigare tävlingsregler.
Tävlingsreglerna har kompletterats efter beslut vid Nordiska Veteranfriidrottskommitténs möte i Poznan, Polen 23 juli 2006, vid Nordiska Veteranfriidrottskommitténs möte i Århus, Danmark 29 juni 2007, vid Nordiska Veteranfriidrottskommitténs möte i Riccione, Italien 8 september 2007, vid Nordiska Veteranfriidrottskommitténs möte i Reykjavik, Island 1 mars 2008,  vid Nordiska Veteranfriidrottskommitténs möte i Ljubljana, Slovenien 28 juli 2008, vid Nordiska Veteranfriidrottskommitténs möte i Huddinge 27 juni, vid Nordiska Veteranfriidrottskommitténs möte i Lahti 4 augusti 2009 samt vid Nordiska Veteranfriidrottskommitténs möte i Nyíregyháza 18 juli 2010.