Nya regler fr.o.m. 2014-01-01


Nya regler fr.o.m. 2014-01-01

-          Nya regler som beslutas på WMA General Assembly gäller fr.o.m. 1 januari följande år.
(tidigare 1 maj)

-          Spjutvikten för K60 – K70 är 500 gr.
(tidigare 400 gr)

-          Maximum diameter för kula för samtliga manliga veteranklasser är numera 130 mm.
Maximum diameter för kula för samtliga kvinnliga veteranklasser är numera 110 mm.
Maximum diameter för 0,75 kg diskus är numera 182 mm.

-          nya svenska regler fr.o.m. 2014-01-01

-          det som speciellt angår veteraner gäller deltagande i svenska mästerskap för utländska medborgare.
Kort sammanfattat: För att kunna delta i svenska mästerskap måste utländsk medborgare tävla för svensk klubb, vara folkbokförd och huvudsakligen vistats i Sverige sedan minst 1 år tillbaka samt att han/hon ej samma kalenderår deltar i nationell mästerskapstävling i hemlandet.
(tidigare var kravet 2 år och man fick inte heller samma kalenderår representera hemlandet i landskamp, internationell mästerskap eller därmed jämförbar tävling)
Samtidigt ökar kravet på tillstånd. Om man tidigare uppfyllde kraven och inte tävlat i hemlandet hade man automatiskt tillstånd utan speciell ansökan.
Nu krävs alltid tillstånd efter ansökan till Sv. Friidrottsförbundet för personer över 17 år.
Om man inte tävlat i friidrott i hemlandet skall ansökan undertecknas av tävlande och dennes förening. Personbevis skall bifogas.
Om man tävlat i friidrott i hemlandet krävs dessutom skriftligt tävlingstillstånd från hemlandets nationsförbund.