Regler för veteranidrotten


Elittrofén för veteraner
   
- Instruktion
    - Pristagare
    - Elittrofén för veteraner

Regler för nordiska veteranmästerskap

Stadgar för den Nordiska Veterankommittén

2015-05-27  Riktlinjer för arrangör av VSM

2014-10-16 Medborgarskapsregler vid veteranmästerskap

2014-10-16 Krav för veteranrekord

2014-07-23 Ändringar av Sv Friidrottsförbundets tävlingsregler 2014 avseende veteraner

2014-07-17  Redskapsvikter och häckregler för veteraner

2014-02-26 Om antidoping och veteraner                                                             

2014-01-01 Nya tävlingsregler för veteraner fr.o.m. 2014-01-01

2014-01-01 Enbart ändringar av Sv Friidrottsförbundets tävlingsregler 2010 avseende veteraner

2011-09-04 Veteranåldern från 35 år – beslut vid IAAF:s kongress 

2010-05-26  Medaljstandards vid VEM (ny regel)

2009-09-20 Riktlinjer för nordiska mästerskap

2009-03-24 Tillägg till regler för VSM klubbtävling

2009-03-24 Riktlinjer för VSM-arrangör - landsväg och terräng

2009-02-08 Regler för VSM klubbtävling