Resultat från kasttävlingar i Nyköping den 15/2


Resultat från kasttävlingar i Nyköping den 15/2  2015
Plats: Multihallen  Tävl.ledare: Marianne Andersson

Viktkastning:
Män Sen 15,88 kg: 1. Jonas Birgersson,Nyköpings BIS      16,74 met.

M 65  9,08 kg:        1. Kjell Larnesjö ,Nyköpings BIS           16,09 met.

M 70  7,26 kg:        1. Håkan Jakobsson,Gotland                 13,49 met.

M 75  7,26 kg:        1. Bo Sundström,Tureberg                       9,62 met.

K 50  7,26 kg:         1. Ann-Britt Jakobsson,Gotland             15,09 met.
                                   (svenskt och nordiskt rekord)

Kulstötning:
Män Sen  7,26 kg:   1. Jonas Birgersson,Nyköpings BIS       10,87 met.

M 70  4,0 kg:           1. Håkan Jakobsson,Gotland                 10.91 met.

M 75  4,0 kg:           1. Bo Sundström,Tureberg                       8,03 met.

K 50  3,0 kg:            1. Ann-Britt Jakobsson,Gotland              10,40 met.