Resultat för VDM kastfemkamp i Dalarna den 1/7


VDM kast 5-kamp Dalarna 20150701 Tjärnhedens IP, Åsen 28°C, svag vind    
          Kast     
Slägga Kula Diskus Spjut Vikt 5-kamp Placering  
K 35 4 kg              
Åsa Perbjörs 19760130 Sälens IF          
127 167 115 99 215 723 1  
11,49 4,17 10,21 9,01 4,10      
               
K 65 4 kg              
Harriet Justrell 19480106 Sälens IF          
327 427 376 466 306 1902 1  
13,03 5,07 14,13 17,02 6,32      
               
M 35 7,26 kg              
Anders Halfvars 19780207 Sälens IF          
60 413 286 244 220 1223 1  
10,95 8,46 20,43 25,67 5,67      
               
M 65 5 kg              
Tore Matzén 19490111 Sälens IF          
137 362 170 194 371 1234 1  
11,20 5,82 12,40 14,33 7,66      
               
Per Halfvars 19460408 Sälens IF          
71 383 239 150 366 1209 2  
822 6,08 15,65 12,26 7,57      
               
M 70 4 kg              
Erik-Åke Tranberg 19410118 Sälens IF          
357 398 304 324 483 1866 1  
20,10 6,33 16,96 18,9 9,24      
               
VDM kast 5-kamp Dalarna 20150701 Tjärnhedens IP, Åsen 28°C, svag vind    
               
  Slägga            
1 2 3 4 5 6 Resultat Placering
               
K 35 4 kg              
Åsa Perbjörs 19760130 Sälens IF          
11,49           11,49 1
               
K 65 4 kg              
Harriet Justrell 19480106 Sälens IF          
8,75 13,03 11,90       13,03 1
               
M 35 7,26 kg              
Anders Halfvars 19780207 Sälens IF          
10,95           10,95 1
               
M 65 5 kg              
Tore Matzén 19490111 Sälens IF          
11,20 10,75         11,20 1
               
Per Halfvars 19460408 Sälens IF          
8,22           8,22 2
               
M 70 4 kg              
Erik-Åke Tranberg 19410118 Sälens IF          
19,85 20,10 19,80 17,80 18,90 18,73 20,10 1
               
               
               
               
VDM kast 5-kamp Dalarna 20150701 Tjärnhedens IP, Åsen   28°C, svag vind    
               
  Kula            
1 2 3 4 5 6 Resultat Placering
               
K 35, 4 kg              
Åsa Perbjörs 19760130 Sälens IF          
4,17           4,17 1
               
K 65, 3 kg              
Harriet Justrell 19480106 Sälens IF          
4,55 5,07   - - - 5,07 1
               
M 35, 7,26 kg              
Anders Halfvars 19780207 Sälens IF          
8,46 - - - - - 8,46 1
               
M 65, 5 kg              
Per Halfvars 19460408 Sälens IF          
5,25 5,59 6,08 - - - 6,08 1
               
Tore Matzén 19490111 Sälens IF          
5,45 5,68 5,82       5,82 2
               
M 70, 4 kg              
Erik-Åke Tranberg 19410118 Sälens IF          
5,94 6,33 5,67 6,06 6,23 6,20 7,12 1
               
               
               
               
VDM kast 5-kamp Dalarna 20150701 Tjärnhedens IP, Åsen   28°C, svag vind    
               
  Diskus            
1 2 3 4 5 6 Resultat Placering
               
K 35, 1 kg              
Åsa Perbjörs 19760130 Sälens IF          
10,21           10,21 1
               
K 65, 1 kg              
Harriet Justrell 19480106 Sälens IF          
11,50 13,83 14,13 13,43     14,13 1
               
M 35, 2 kg              
Anders Halfvars 19780207 Sälens IF          
17,07 20,18 20,43 19,32 - - 20,43 1
               
M 65, 1 kg              
Per Halfvars 19460408 Sälens IF          
15,65 - - - - - 15,65 1
               
Tore Matzén 19490111 Sälens IF          
7,02 8,62 12,40       12,40 2
               
M 70, 1 kg              
Erik-Åke Tranberg 19410118 Sälens IF          
16,78 16,62 16,96 16,00     16,96 1
               
               
               
               
VDM kast 5-kamp Dalarna 20150701 Tjärnhedens IP, Åsen   28°C, svag vind    
               
  Spjut            
1 2 3 4 5 6 Resultat Placering
               
K 35 600 g              
Åsa Perbjörs 19760130 Sälens IF          
9,01           9,01 1
               
K 65 500 g              
Harriet Justrell 19480106 Sälens IF          
14,49 17,02 15,91 16,44     17,02 1
               
M 35 800 g              
Anders Halfvars 19780207 Sälens IF          
23,33 24,29 25,67 - - - 25,67 1
               
M 65 600 g              
Tore Matzén 19490111 Sälens IF          
13,74 13,26 14,33       14,33 1
               
Per Halfvars 19460408 Sälens IF          
12,26 11,80 - - - - 12,26 2
               
M 70 500 g              
Erik-Åke Tranberg 19410118 Sälens IF          
15,57 17,43 18,90 15,74 17,20   18,90 1
               
               
               
               
VDM kast 5-kamp Dalarna 20150701 Tjärnhedens IP, Åsen   28°C, svag vind    
               
  Vikt            
1 2 3 4 5 6 Resultat Placering
               
K 35 7,26 kg              
Åsa Perbjörs 19760130 Sälens IF          
4,10     - - - 4,10 1
               
K 65 7,26 kg              
Harriet Justrell 19480106 Sälens IF          
4,75 6,32   - - - 6,32 1
               
M 35 15,88 kg              
Anders Halfvars 19780207 Sälens IF          
5,67 - - - - - 5,67 1
               
M 65 7,26 kg              
Tore Matzén 19490111 Sälens IF          
6,03 7,66 7,20       7,66 1
               
Per Halfvars 19460408 Sälens IF          
6,62 7,57 - - - - 7,57 2
               
M 70 7,26 kg              
Erik-Åke Tranberg 19410118 Sälens IF          
8,73 8,90 9,24 7,98 8,33   9,24 1