VETERANKOMMITTÉNS VERKSAMHET 2015


VETERANKOMMITTÉNS VERKSAMHET 2015

Din idrott - för livet
I Svenska Friidrottsförbundets verksamhetsinriktning 2014-2020 ”Svensk friidrott – fler och bättre” och visionen ”Din idrott – för livet” framhålls att svensk friidrott skall vara en öppen idrott för alla. Oavsett ålder, kön, sexuell läggning eller ursprung skall man känna sig välkommen. Detta är helt i linje med Veterankommitténs ledord för veteranfriidrotten där social gemenskap, vänskap, livskvalitet och tävlingsglädje över åldersgränserna betonas.

Organisation och kontaktnät
Även under 2015 har Veterankommittén bestått av fem ledamöter: Ivar Söderlind (ordf.), Umeå, Ulf Agrell, Malmö, Peter Hackenschmidt, Jönköping, Mikael Magnusson, Stockholm och Anna Ek, Jönköping.  Åtta protokollförda sammanträden har hållits under året, sex per telefon, ett på plats vid IVSM i Borås och ett vid VSM i Uddevalla. Officiella veteranombud finns i 21 av landets 23 distrikt. Det saknas ombud i Blekinge och Göteborg men nya namn är på gång. Förteckningen över svenska veterandistriktsombud har under 2015 justerats med flera nya namn i Norrland.  En viktig uppgift för Veterankommittén är att ytterligare förbättra kontaktnäten med veterandistriktsombud och föreningar.

Veteranting och Veteranombudskonferens
Viktiga kontaktytor är det årliga Veterantinget och Veterankonferensen med distriktsombuden. Veterantinget hade samlat drygt 30 deltagare i samband med VSM i Uddevalla.  Som vanligt upplevdes tinget som lyckat med bra information och diskussioner.  Veteranombudskonferensen arrangerades den 25-26 april i vanlig ordning med konferenslokaler, logi och måltider på Bosön. På plats var 16 personer från 15 distrikt som på ett systematiskt sätt får dryftade aktuella veteranfriidrottsfrågor och vad som hänt sedan senaste konferensen 2013 och vad som händer framöver. Det togs upp om ekonomi, målsättningar, organisation internationellt/nationellt, arbetsuppgifter, informationsorgan, hemsidor, facebook, tävlingsprogram, veteranstatistik etc.  Ett uppskattat inslag under andra dagen var Veterankommitténs Anna Eks och Peter Hackenschmidts föreläsningar om åldrande, träning och tävling med fokus på både den fysiska och psykiska sidan.

Veteranhemsidan
Sedan augusti 1999 har Veterankommittén haft en egen hemsida med Ivar Söderlind som informationsansvarig i alla år.  Åke Runnman, Örträsk har varit webmaster sedan juni 2000 och under denna långa tid snabbt lagt in aktuell information på hemsidan. Han har nu meddelat att han kommer att sluta som webmaster i början av 2016 och en ny webmaster håller på att rekryteras. Det har i alla år flutit in en strid ström av tävlingsinbjudningar, tävlingsresultat och veteranrekord till hemsidan medan det alltid har varit sparsamt med annat material från Sveriges veteraner som foton, filmsnuttar, episoder och referat från tävlingar och träningar, trots att vi ständigt efterlyser sådant material. Ambitionen är att hemsidan skall ha ett rikt innehåll där det är lätt att hitta det man söker bland annat med hjälp av en funktionell arkivfunktion. För att uppfylla vår ambition behöver vi mer hjälp av Sveriges veteraner att uppdatera hemsidan, inte minst av distriktsveteranombuden.

Veteranstatistik
Veteranstatistik med bästalistor genom åren och årsbästa för Sverige innefattande resultat för alla veterangrenar och åldersgrupper inom- och utomhus sammanställs av Mikael Magnusson, Johan Löfstedt, Ove Edlund, Ulf Agrell och Ivar Söderlind. Huvudansvaret för statistiken har Mikael och Johan. Allt större delar av veteransstatstiken läggs in på veteranhemsidan, bland annat alla mångkamper och veteranrekord.  Även i fortsättningen kommer man att kunna beställa statistikböcker från IFK Umeås kansli som man kunnat göra sedan 2003. En databas för den svenska veteranstatistiken har under 2015 lagts upp av Mikael och Johan.  

 Mattias Sunneborn tilldelades Torsten Carlius Fair Play Award 2015
Under 2015 fick Mattias Sunneborn European Masters Athletics (EMA:s) årliga utmärkelse ”Torsten Carlius Fair Play Award”. Han är förste svensk som tilldelats denna utmärkelse av många ansedd som den finaste utmärkelse en veteranfriidrottare kan få.  Priset instiftades 2006, året efter Torsten Carlius oväntade bortgång.  Han hade då varit ordförande i SFIF:s Veterankommitté i drygt 15 år och var under många år också President i Europaorganisationen EVAA (numera EMA)och lika lång tid President i WAVA (numera WMA).  Torsten är en av veteranfriidrottens främsta ledare genom tiderna med en stark känsla för fair play. I prismotiveringen betonades att Mattias Sunneborn (född 1970) gör den allra bästa reklam för veteranfriidrotten med sin positiva framtoning och sin känsla för rättvisa, tolerans, ren idrott och fair play. Mattias har under flera år varit mycket aktiv inom veteranfriidrotten, såväl i Sverige som på internationella mästerskap med flera veteranvärldsrekord och många segrar vid veteranernas Europamästerskap och flera världsmästerskapsguld.

Veterangrenar vid stora seniortävlingar
Veterangrenar läggs allt oftare in vid stora internationella seniortävlingar bland annat i Diamond League. Under VM i friidrott i Beijing 2015 arrangerades två veterangrenar, en kvinnlig och en manlig, lördagen den 29 augusti. De utvalda uppvisningsgrenarna var 400 m för kvinnor 50 år och äldre och 800 m för män i samma åldersgrupp. Bland de totalt tio kvinnliga och lika många manliga veteranerna från 13 länder återfanns en svensk, 52: årige Gunnar Durén, Hässelby SK. Han spurtade in som tvåa på 800 m med tiden 2:03.41 och fick springa ärevarv inför den entusiastiska publiken i ett nästan fullsatt ”Fågelbo.”  Veterankommittén anser att det är perfekt PR för veteranfriidrotten att lägga in veterangrenar i dessa sammanhang och att det borde vara aktuellt redan under 2016 att ha veterangrenar vid stora tävlingar i Sverige, t ex vid BAUHAUS-galan.

Internationella veteranmästerskap 2015

VEM inomhus i Torun, Polen 23-28 mars 2015
Veteran-EM inomhus har arrangerats vartannat år med början i Birmingham 1997. Det tionde mästerskapet anordnades den 22-29 mars 2015 i Torun, Polen. Staden med drygt 200 000 invånare är belägen i norra Polen 180 km nordväst om Warszawa vid floden Wisla.  65 svenskar var anmälda (46 män och 19 kvinnor).  Totalt var det 2409 anmälda (4887 starter) från 45 nationer. 644 av de anmälda (26 procent) var kvinnor.  Flest deltagare i inomhusmästerskapens tioåriga historia var det i Gent, Belgien 2011 med 3406 anmälda veteraner (6793 starter) från 44 länder.  Sverige tog i Torun hem 38 medaljer: 14 guld, 17 silver och sju brons.  I medaljligan slutade Sverige på 10:e plats bland de 45 deltagande länderna.  Insatsen i Torun är ”all time high” med fler medaljer än vid något av de tio tidigare Europamästerskapen inomhus.  Liksom tidigare mästerskap höll tävlingarna hög resultatnivå, denna gång med 135 mästerskapsrekord (sju noterade av svenskar), 22 världsrekord, 35 Europarekord och 3 svenska rekord.  Vi noterar att Östen Edlund tog hem tre guld i kastgrenarna vikt (17.82), slägga (37.89) och diskus (38.99) samt silver i kula (11.89). Resultatet i diskus är mästerskapsrekord och resultatet i vikt både mästerskapsrekord och svenskt utomhusrekord.  Under fyra eftermiddagstimmar varje dag var det direktsändning i lokal-TV från mästerskapen. I de flesta avseenden var det ett mycket välarrangerat mästerskap med ett extra stort plus för snabb och bra resultatredovisning både på arrangörernas hemsida och runt om i inomhushallen. Till detta kan läggas att den sociala samvaron inom och över nationsgränserna, att träffa gamla vänner och samtidigt skapa nya vänskapsband var av allra bästa märke!

VEM Non Stadia i Grosetto, Italien 15-17maj 2015
VEM Nonstadia eller mästerskap utanför arena har aldrig lockat några större massor från Norden. Fyra svenskar var anmälda till mästerskapen i Grosetto, en på 30 km gång och tre löpare som sprang 10 och 21,1 km i. Det kan tyckas märkligt att det är så litet intresse från Sveriges sida då det lockar många veteraner från Sydeuropa.  Christer Svensson segrade på 30 km gång i M45 med 130 gångare ute på banan samtidigt. Med tiden 2:45.48 var han nära tre minuter före tysken Steffen Meyer. Det var hans fjärde VEM-guld i gång sedan VEM i Monte Gordo, Portugal 2005. Bäst av de svenska löparna i Grosetto var  Britt Hellmark som tog brons på halvmaran och kom fyra på 10 km i K65.

VVM i Lyon, Frankrike 4-16 augusti 2015
Veteran-VM utomhus för veteraner har arrangerats vartannat år med början i Toronto 1975. Till det 21:a mästerskapet den 4-16 augusti 2015 i Lyon, Frankrike var det 8089 veteraner från 101 länder anmälda varav 117 svenskar. Genom tiderna är VVM i Lyon ett av de största veteranmästerskapen i friidrott internationellt och nationellt.  Endast två VVM har haft fler deltagare. Deltagarrekordet är från VVM i Miyazaki, Japan 1993 då 12 178 veteraner (43 svenskar) från 78 länder var anmälda. ”All time high” för svensk deltagande var vid hemma-VM i Göteborg 1977 då 415 av de totalt 2670 anmälda från 45 länder var svenskar.  Totalt gjordes det då 6200 starter varav svenskarna svarade för 957 (82 kvinnliga starter, en andel på endast 9 procent). Näst mest svenska deltagare genom tiderna vid ett VVM var det i Åbo, Finland 1991 då med 339 anmälda svenskar. Totalt i Åbo fanns 5052 friidrottsveteraner från 56 nationer i startlistorna.

Vid VVM i Lyon tog Sverige hem 42 medaljer (nio guld, 13 silver och 20 brons) och slutade på 19:e plats i medaljligan bland 101 deltagande länder. I topp placerade sig till slut Frankrike med 284 medaljer (106 guld) före Tyskland med 258 medaljer (105 guld) och Storbritannien med 164 medaljer (60 guld). Vi kostaterar även att Finland blev 8:a med 77 medaljer (21 guld) och Danmark 16:e nation med 24 medaljer (12 guld). Vi noterar även att svenska deltagare slog sex svenska, fem nordiska och ett Europarekord av Lars Wennblom i stav M80 (2.60 i M80).

Svenska mästerskap

IVSM i Borås 6-8 mars 2015
19: e IVSM avgjordes i Ryahallen i Borås den 6-8 mars med 411 anmälda (963 starter) från 149 föreningar. Det är bara vid fjolårets IVSM i Huddinge det varit fler deltagare då 425 veteraner (1017 starter) från 138 föreningar var anmälda. Men 149 föreningar i Borås är IVSM-rekord, aldrig tidigare har så många föreningar varit representerade. IVSM har en gång tidigare avgjorts i Borås nämligen 2007 då 271 veteraner tävlade och gjorde 691 starter. Det ansågs då vara ett ”oslagbart” deltagarrekord både vad gäller tävlande och antal starter. Helhetsintrycket från tävlingarna är mycket gott med stor tävlingsglädje och många positiva synpunkter från ledare och aktiva. Man framhåller att tävlingsledning och funktionärer på ett vänligt, tillmötesgående och flexibelt sätt hanterade olika uppkomna frågor.  Mindre bra var att det dröjde en månad innan man fick fram en slutlig resultatlista. Som vanligt vid IVSM var resultatnivån hög och många rekord slogs. I sin nya klass M80 förbättrade Lars Wennblom, Hässelby SK sitt eget nysatta Europarekord med två centimeter till 2.56. I K 45 deltog Lena Aruhn, Turebergs FK för första gången i ett Veteran-SM.  Åren 2002-2007 var hon given i svenska landslaget och blev fem gånger svensk seniormästare på 200 m och 400m.  I Borås övertygade Lena och segrade på 200 m med svenska och nordiska rekordet 26.94. Vid mästerskapen i Borås slogs 24 mästerskapsrekord (MR), nio svenska rekord (SR), fem nordiska rekord (NR) och ett Europarekord (ER). Det är betydligt färre rekord än IVSM i Huddinge 2014 men i nivå med IVSM 2011-2013. Vi konstaterar även att det oftast var kvinnliga veteraner som förbättrade rekorden vid årets IVSM. Av de 24 rekorden har 15 (63 procent) slagits av kvinnor i åldersgrupperna K35-K75.

VSM utomhus i Uddevalla 24-26 juli 2015
VSM utomhus anordnades för första gången på Rimnersvallen i Uddevalla den 24-26 juli 2015 (det 34:e i ordningen). Aldrig tidigare har så många deltagit vid Veteran-SM på arena. Till slut kan vi i Uddevalla notera 550 startande (607 anmälda) från 175 föreningar som gjorde 1385 starter. De tidigare toppsiffrorna är 539 startande i Huddinge 2014 och 529 startande i Gävle 2013. Andelen kvinnliga starter i Uddevalla var 28 procent, 383 av 1385 starter var kvinnliga. Denna siffra är i nivå med tidigare år, 26 procent kvinnliga starter i Huddinge 2014 och 28 procent i Gävle 2013. Det slogs 28 mästerskapsrekord (MR), 13 svenska rekord (SR) och fem nordiska rekord (NR). De allra flesta mästerskapsrekorden och svenska rekorden slogs av kvinnor. Det gäller 18 av 28 mästerskapsrekord och 9 av 12 svenska rekord. Av de fem nordiska rekorden svarade manliga veteraner för tre och kvinnliga veteraner för två. Vi noterar också att drygt hälften (54 procent) av rekorden slgs av veteraner som är 60 år och äldre. Flest rekord noterade Mattias Sunneborn i M45 med tre mästerskapsrekord, två svenska rekord och två nordiska rekord (22 m, 400 m och 400 m häck).  Lena Aruhn i K45 slog flest rekord på damsidan med två mästerskapsrekord, två svenska rekord och ett nordiskt rekord (100m och 200 m). Slutbetyget för arrangemanget dras ned av att en slutlig reviderad resultatlista inte redovisades förrn i december 2015. Ett stort plus skall tävlingsledaren Bo Stalefors och speakern Anders Borgström ha.

Övriga VSM-tävlingar 2015
Dessutom har det genomförts riksmästerskap för veteraner på 100 km (Stockholm 8 augusti), VSM på halvmarathon (Kungsbacka 18 april), VSM på marathon (Kristianopel den 27 juni), VSM 10 km (Strömstad 4 juli), VSM i femkamp (Huddinge 5 september), VSM i kastfemkamp (Huddinge 6 september) och VSM i terräng (Uddevalla 24 oktober).  Alla dessa tävlingar arrangerades på ett i huvudsak bra sätt med totalt sett fler deltagande veteraner än tidigare år.
 
Huddinge AIS bästa VSM-förening 2015
För sjunde året i rad vann Huddinge AIS VSM:s föreningstävling (VRM på 100 km och de sex VSM-tävlingarna ingår). Avståndet till de närmast följande föreningarna var dock mycket mindre än tidigare år. Avståndet till tvåan 2014 var 375 poäng jämfört med 69 poäng 2015.  Här följer toppställningen 2015: 1. Huddinge AIS 315,5 poäng, 2. Solvikingarna 246,5 poäng, 3. Järvsö IF 220,0 poäng, 4. IFK Märsta 211,0 poäng, 5. IF Kville 203,0 poäng och Varbergs GIF 203,0 poäng, 2015656 poäng före Heleneholms IF (281 poäng), Rånäs 4 H (273 poäng), Spårvägens FK (242 poäng), Hässelby SK (213 poäng) och på sjätte plats Västerås FK med (212 poäng). Totalt tog 244 föreningar poäng, vilket är 20 föreningar färre än 2014.

Internationell representation:
Representation i World Masters Athletics (WMA)
Record Committé: Ivar Söderlind

Representation i European Masters Athletics (EMA)
Technical Board: Ivar Söderlind (Record Statistician)

Veteran-EM inomhus i Torun, Polen 23-28 mars
Peter Hackenschmidt, Mikael Magnusson och Ivar Söderlind

Veteran-VM i Lyon, Frankrike 4-16 augusti
Anna Ek, Peter Hackenschmidt, Mikael Magnusson och Ivar Söderlind (10-16 augusti)

Nordiska Veterankommittén i Lyon, Frankrike 8 augusti
Anna Ek och Mikael Magnusson

EMA Regional Meeting i Lyon, Frankrike, 8 augusti
Anna Ek och Mikael Magnusson 

WMA General Assembly, Lyon Frankrike 13 augusti
Ivar Söderlind och Mikael Magnusson

Ivar Söderlind Anna Ek Peter Hackenschmidt Ulf Agrell Mikael Magnusson