Summering av Veteranombudskonferensen 6-7 december


Veteranombudskonferensen 2013 på Bosön den 6-7 december

– summering av Mikael Magnusson och Ivar Söderlind

 

Den 6-7 december arrangerades den första veteranombudskonferensen sedan 2010, även denna gång med konferenslokaler, logi och måltider på Bosön. 19 personer hade anmält intresse att delta men så kom stormen Sven in i bilden och gjorde att åtta av de anmälda inte kunde ta sig till Bosön. Det blev alltså till slut 11 personer som var på plats under konferensen varav statistikerna Johan Löfstedt och Sven Gärderud endast under lördagen då bl a statistikfrågor ventilerades. Konferensen startade fredagskväll den 6 december kl 18.30 och avslutades lördag kl 15.30..


Följande 11 fanns på plats:

Ivar Söderlind, Veterankommittén och Västerbotten  

Mikael Magnusson, Veterankommittén och Stockholm  

Ove Edlund, Statistikkommittén och Södermanland  

Håkan Jakobsson, Gotland   

Ronny Krönvall, Småland  
Erik Åke Tranberg, Dalarna

Johan Norberg, Statistikkommittén och Jämtland-Härjedalen  

Nils-Göran Hasselqvist, Gästrikland
Jussi Kallanvaara, Västmanland
Johan Löfqvist, Statistikkommittèn

Sven Gärderud, f d Statistikkommittén

 

Följande åtta var också anmälda:

Ulf Agrell, Veterankommittén
Peter Hackenschmidt, Veterankommittén   
Olle Arvidsson, Hälsingland  
Anders Riström, Norrbotten  
Christer Svensson, Gång och vandring  
Carl-Herbert Wessely, Halland  
Jan Johansson, Ångermanland
Margareta Millestam, Skåne  

 

Många frågor togs upp

Efter att deltagarna kort presenterat sig sammanfattade Ivar Söderlind och Mikael Magnusson något om vad som har hänt och händer framöver inom veterankommitténs arbetsområde.  De tog bl a upp om ekonomi, målsättningar, organisation internationellt/nationellt, arbetsuppgifter, informationsorgan, hemsidor, Facebook, tävlingsprogram osv. Under lördagen informerade Mikael Magnusson, Johan Löfqvist m fl om arbetet i statistikkommittén och konferensen avslutades med ombudens redovisningar av veteranverksamheten i sina distrikt.

Ivar berättade inledningsvis att /Veterankommitténs ambition är att varje höst efter avslutad säsong arrangera veteranombudskonferensen där man på ett systematiskt sätt får dryfta veteranfrågor mellan ledare från hela landet. På grund av Veterankommitténs ansträngda ekonomi anordnades inga konferenser 2011 och 2012.

Under 2013 har Veterankommittén bestått av fem ledamöter: Ivar Söderlind (ordf.), Umeå, Gudrun Kinger, Floda; Ulf Agrell, Malmö, Peter Hackenschmidt, Jönköping och nytillskottet Mikael Magnusson, Stockholm. Ett officiellt veteranombud finns i 22 av landets 23 distrikt (Blekinge saknar veteranombud). Veterankommitténs ledamöter är kontaktpersoner för fyra till sex distrikt var. Viktiga kontaktytor, förutom vid Veteranombudskonferensen och vid veterantävlingar, är det årliga Veterantinget i samband med Stora VSM.

 

Fler, bättre, social gemenskap och tävlingsglädje

Ivar anknöt till Svenska Friidrottsförbundets nya verksamhetsinriktning 2014-2020 ”Svensk friidrott – fler och bättre”. Han konstaterade att både internationellt och nationellt blir antalet friidrottsveteraner allt fler och resultatnivån höjs ständigt. Samtidigt som Veterankommittén arbetar för en sådan utveckling gäller devisen: "Det viktigaste är inte att vinna utan att delta". Social gemenskap, vänskap, livskvalitet och tävlingsglädje är viktiga ledord i Veterankommittén målsättningar (se Veteranhemsidan) och kännetecknar i allra högsta grad umgänget på tävlingsarenorna.

Mycket glädjande är att liknande tankegångar finns på flera ställen i Svenska Friidrottsförbundets nya verksamhetsinriktning 2014-2020.  Det tyder på att allt fler även utanför veteranleden inser att veteranfriidrott är ett viktigt och naturligt inslag inom den fria idrotten!  I SFIF:s verksamhetsinriktning kan man läsa följande:
”Friidrott kan du hålla på med hela livet, såväl som ledare, tränare som aktiv. Svensk friidrott vill vara det självklara valet för alla som tror på ett livslångt idrottande. Svensk friidrott vill vara ett attraktivt alternativ för alla som vill må bra och som bara vill idrotta för att det är så himla roligt. Vissa av oss springer, hoppar och kastar som om det vore för livet. Att leva sin passion innebär för många just det.”

 

VVM i Brasilien
Ivar förklarade hur vi jobbar internationellt och informerade bl a om VVM i Brasilien som avgjordes i oktober. Han och Peter Hackenschmidt var svenska lagledare som i vanlig ordning servade veteranerna vid tävlingarna och informerade om vad som hänt på de dagliga lagledarmötena liksom vid generalförsamlingen, Europamötet, statistikmötet etc. (totalt 17 möten under 16 dagar). Ändringar i tävlingsprogrammet, svenska framgångar osv kom snabbt upp på den svenska anslagstavlan. Lagledarna fungerar aldrig som reseledare (ordna utflykter, boka om resor eller hotellrum) utan har fokus på själva tävlingarna. De 40 svenska deltagarna överträffade alla förväntningar genom att ta hem 35 medaljer (13 guld, 10 silver och 12 brons). Motionen till Generalförsamlingen att gå efter födelseår istället för födelsedag vid åldersklassplacering vid internationella tävlingar avslogs med stor majoritet. Den ende nordiske representanten i WMA:s Council, Vesa Lappalainen från Finland, fick inte förnyat förtroende utan förlorade vid valen en spännande omröstning mot Margit Jungman från Tyskland med fyra rösters marginal.

 

Ny medlem i Veterankommittén

Gudrun Kinger har beslutat att sluta i Veterankommittén i mars 2014 efter totalt 10 år i kommittén och ersätts den 1 april 2014 av Anna Ek från Jönköping. Kommittén kommer alltså även fortsättningsvis att ha fem ledamöter.

 

Tävlingsdräkter

Det har diskuterats en hel del om tävlingsdräkter på Facebook och Ivar och Mikael sammanfattade läget (se även på veteranhemsidan). Enligt WMA:s och EVAA:s regelverk måste alla som tävlar vid internationella veteranmästerskap bära sitt lands tävlingsdräkt (tävlingslinne). Om tävlingsfunktionärer/ /tävlingsdomare vid veteranmästerskap är osäkra om aktiv har godkänt tävlingslinne kontaktas den aktives lagledare. 

Veterankommittén har sedan några år B-tex Sport och Anders Andersson som leverantör av landslagskläder (linne och overall),  som kan beställas via veteranhemsidan. Kläderna har tagits fram i samråd med oss veteraner.
Vid Veterantinget i samband med VSM 2013 och även nu vid Veteranombudskonferensen beslutades att gå vidare med ett förslag från Anders Olsson om nya kläder från Adidas. Anders Andersson, B-tex Sport har tagit tag i detta och meddelar att Adidas kommer att byta modeller/kollektion i mars 2014. Då går det att beställa från B-tex Sport via veteranhemsidan. Anders har även kvar ett lager med tidigare linnen och overaller som fortfarande finns att köpa. Dessa tävlingsdräkter har många veteraner varit nöjda med.
 Många veteraner vill alltid använda de tävlingsdräkter (linne och overall)som de köpt under tidigare år eller som använts i svenska seniorlandslaget.  Dessa dräkter avviker alltid något från de som finns att beställa via hemsidan men alla har färgerna gult och blått. Även dessa äldre dräkter får användas under mästerskapen, i annat fall skulle det bli våldsamma protester. Helt enhetlig klädsel för svenska deltagare vid internationella mästerskap är alltså orealistiskt.
Micke meddelade avslutningsvis att Veterankommittén nu i december får överta ett antal uppsättningar landslagskläder från svenska seniorlandslaget.  Dessa kläder har blivit över under 2013 sedan Svenska Friidrottförbundet bytt kollektion och säljs till er som tävlar internationellt (se foton på B-tex Sports hemsida).


Regler och ny regelbok 2014
Svenska Friidrottsförbundet nya regelbok planeras komma ut i början av 2014. Där skall även uppdaterade veteranregler finnas med. Veterankommitténs har krävt att veteranreglerna skall finnas i anslutning till respektive gren och inte som tidigare antytts i något supplement i slutet av boken. Ulf Agrell är Veterankommitténs kontaktperson i denna fråga.

 

Om antidoping och veteraner
I Ulf Agrells frånvaro informerade Ivar och Mikael kort om antidoping och veteraner. Huvudregeln är att du själv alltid är ansvarig för att allt som tillförs din kropp är tillåtet. Det är ditt eget ansvar att kontrollera att du genom att ta medicin eller kosttillskott inte bryter mot gällande regler. Om du måste ta förbjuden medicin, be din läkare undersöka om det finns någon alternativ medicin som är tillåten. Om du av medicinska skäl ändå måste ta förbjuden medicin finns det i allmänhet möjlighet att få dispens. När och hur man söker dispens framgår på veteranhemsidan under huvudrubriken ”Regler” och avsnittet ”Om antidoping och veteraner”. Veterankommittén kontaktperson i antidopingfrågor är Ulf Agrell.

     

Tävlingsprogram

Ivar berättade om det centrala veterantävlingsprogrammet (världsmästerskap, Europamästerskap, svenska mästerskap m m) som kontinuerligt uppdateras på veteranhemsidan. Efter ansökan från intresserade föreningar beslutar Veterankommittén om arrangörer och datum för Veteran-SM (arena inomhus och utomhus, halvmarathon, marathon, femkamp och kastfemkamp). Närmast i tiden ligger VSM inomhus i Huddinge den 8-10 februari som på grund av det ökade antalet anmälda de senaste åren, börjar redan sent på fredageftermiddag. Efter återbud från Borås arrangerar Huddinge AIS även Stora VSM utomhus 2014. Ett par veckor efter konferensen på Bosön beslutades att tävlingsdatum skall vara den 25-27 juli (fredag-söndag).  Gemensamma svenska resor till kommande världsmästerskap och Europamästerskap kommer inte att arrangeras av Veterankommittén då de flesta veteraner numera vill boka sina resor själva. Inbjudningar till dessa centrala tävlingar, liksom till många andra veterantävlingar runt om i Sverige, läggs in på veteranhemsidan.

 

Veteranhemsidan

Ivar informerade om att till Veterankommitténs hemsida, där han med hjälp av webbmastern Åke Runnman lägger in aktuell information, flyter det in en strid ström av tävlingsinbjudningar, resultat och veteranrekord. Däremot är det sparsamt med annat material från Sveriges veteraner som foton, filmsnuttar, texter om tävlingar och träningar, roliga episoder osv, trots att vi ständigt efterlyser sådant material. Ambitionen är att hemsidan skall ha ett rikt innehåll där det är lätt att hitta det man söker bland annat med hjälp av en funktionell arkivfunktion. I allt detta instämde veteranombuden på Bosön. Det är vår bestämda uppfattning att det måste vara innehållet som räknas samtidigt som det skall gå snabbt att få fram det man är intresserad av. För att uppfylla vår ambition behöver vi mer hjälp av Sveriges veteraner att uppdatera hemsidan och att man meddelar när man hittar fel/tveksamheter. Vi är självklart tacksamma för korrigeringar och även synpunkter på innehållet. En presentation på hemsidan av de senaste inläggen på veteranernas Facebook-grupp har hittills inte gått att lösa (vi har rådfrågat expertisen). Vad som händer med veteranhemsidan framöver är oklart.  Ivar och Åke, som sedan augusti 2001 ansvarat för hemsidan, är på grund av tidsbrist och begynnande ålderskrämpor intresserade av att andra tar över.    

 

Veteranstatistik

Mikael Magnusson och Johan Löfstedt berättade om hur de jobbar med den svenska veteranstatistiken (arena inomhus, utomhus, svenska rekord och nordiska rekord). De uppdaterar tillsammans statistiken och har huvudansvaret en månad var. Under perioden mars-november 2013 har det inkommit närmare 11000 resultat gjorda av svenska veteraner. Mikael presenterade en statistikhemsida för veteraner med årsbästa, genomtiderna, personbästa, klubbästa, distriktsbästa med mera. En uppdaterad statistiksida, med direktlänk från veteranhemsidan, kommer förhoppningsvis att finnas på nätet inom ett par månader. Även i fortsättningen kommer man att kunna beställa statistikböcker som man har gjort under många år. Genomtidernalistorna på nätet kommer bara att ha med 25-bästa. Vill man ha djupare listor får man beställa från Umeå som vanligt. I statistikkommittén ingår, förutom Mikael och Johan, Ivar Söderlind (Europarekord och världsrekord), Ove Edlund (mångkamper), Ulf Agrell (nonstadia) och Johan Norberg (födelsedagsregistret). Från Veterankommitténs riktades även ett stort tack till Sven Gärderud (på plats) och Börje Andersson som under 2013 dragit sig tillbaka efter att ha jobbat med statistiken under många år. Det var i början av 1980-talet som Sven introducerade den svenska veteranstatistiken.

 

Elitmärket för veteraner

Erik-Åke Tranberg informerade om elitmärket för veteraner och presenterade ett förslag till reviderade regler. Veteranombuden på Bosön beslutade i enlighet med förslaget som gynnar de bästa friidrottarna på internationell nivå. Reglerna träder i kraft den 1 januari 2014. Förändringarna innebär att VM, EM och NM får högre poäng och att totala poängkravet höjs från 400 till 500 poäng. En avgift på 100 kr kommer att tas ut av den aktive. Fullständiga regler finns på veteranhemsidan under fliken ”regler”.

 

Veteranverksamhet i distrikten
Som vanligt vid veteranombudskonferenserna var sista programpunken ombudens redovisningar av veteranfriidrotten i sina distrikt när det gäller VDM, antal aktiva föreningar, hur man ser på framtiden osv. Det är totalt sett en imponerande verksamhet som pågår runt om i Sverige. Redovisningarna gav en hel del ideér och tankar om hur vi skall gå vidare.

 

Lyckad konferens

Trots manfallet på grund av stormen Sven upplevdes konferensen som lyckad med bra information och diskussioner om hur vi tillsammans ytterligare skall kunna utveckla veteranfriidrotten i Sverige och även internationell. Ivar avslutade konferensen och tackade veteranombuden, för visat intresse och intressanta diskussioner. Den allmänna uppfattningen var att vi hösten 2014 återkommer med en veteranombudskonferens på Bosön och då låter de inställda föreläsningarna om friidrottsveteraners träning och tävling finnas med på programmet.  

------------