Målsättningar


Övergripande mål
att skapa förutsättningar för en utökad veteranverksamhet inom friidrottens område under devisen: "Det viktigaste är inte att vinna utan att delta!"

Specifika mål
att verka för att aktiva och friidrottsledare på alla nivåer inser att veteranfriidrott är ett viktigt och naturligt inslag inom den fria idrotten!

att veteranfriidrottens psykiska och sociala betydelse lyfts fram. Social gemenskap, vänskap och livskvalitet skall vara ledorden!

att verka för ökade tävlingsmöjligheter för veteraner i alla åldrar!

att speciellt satsa på att rekrytera tjejer till veterantävlingar!

att veterangrenar införes vid arenatävlingar för ungdom!

att Veteran-DM på arena, landsväg och i terräng arrangeras i alla distrikt!

att "prova-på-banlopp" årligen arrangeras på alla allvädersbanor i Sverige!

att veterankommitteer utses i varje Specialdistriktsförbund och i varje friidrottsförening!

att öka samarbetet med andra kommitteer och arbetsgrupper inom Svenska Friidrottsförbundet i frågor som berör veteranfriidrotten!

att förbättra kommunikationen mellan Veterankommitten, Specialdistriktsförbunden och föreningarna i frågor om veteranfriidrott!

att informationen om veterantävlingar runt om i Sverige går ut till alla friidrottsföreningar och friidrottsveteraner!

att kursmaterial för veterantränare i friidrott utvecklas!

att veterantränare i friidrott utbildas centralt, regionalt och i föreningarna!

att följa den internationella utvecklingen av veteranfriidrotten och verka för svenskt deltagande i internationella veterantävlingar!

att verka för att massmedias bevakning av veteranfriidrotten radikalt förbättras på nationell och regional nivå.

(Överst på sidan)