Information från Ivar efter Torsten Carlius död


Till

Sveriges Veteranfriidrottare

 

Med anledning av Torstens Carlius oväntade bortgång den 23 november 2005 har jag av Sv. Friidrottsförbundets styrelse utsetts till interimsordförande i SFIF:s Veterankommitté fram till förbundsmötet i mars 2006. Det är ingen lätt sak att så här hastigt och utan introduktion från företrädaren ta över ordförandeskapet.

 

Vi har redan haft två styrelsemöten efter Torstens död. Vi önskar förslag på nya medlemmar i kommittén efter Torsten och även efter Gudrun Kinger som slutar vid förbundsmötet i mars.

 

Jag har också tagit över det ekonomiska ansvaret för kommittén och kommer inledningsvis att överta de attesträtter som gällde för Torsten.

 

Torstens begravning I Helsingborg den 15 december var mycket högtidlig och välregisserad, helt i Torstens anda med otroligt mycket folk närvarande (ca 300 personer)  från Sverige och även många från utlandet. Jag har ännu inte riktigt fattat att Torsten är död. På Veterankommitténs hemsida under rubriken "Veterankommittén - Vi minns Torsten Carlius" samlar jag allt skrivet om Torsten som jag hittar efter hans död. Om ni vill hedra Torstens minne sätt gärna in en slant på Carliusfonden, se veteranhemsidan (Hedra Torsten Carlius minne).

 

Inbjudningar och anmälningsblanketter för svenska deltagare till IVNM i Malmö den 3-5 mars och till IVVM i Linz, Österrike den 15-20 mars har gått ut till till samtliga veterandistriktsombud i Sverige och även till andra veteraner som efterfrågat denna information. Allt detta finns även här på veteranhemsidan. Observera att även svenska anmälningar till IVNM i Malmö skall skickas till Veterankommittén och inte till arrangörerna. Sprid till veteranerna i era föreningar och hjälp dem som är osäkra med anmälningsförfarandet. Sätt gärna upp inbjudningar och anmälningsblanketter på anslagstavlor i klubbar, friidrottshallar etc.

 

Hör gärna av er till mig med frågor!

 

Ivar Söderlind

Interimsordförande i SFIF:s Veterankommitté

Tel 090/786 54 57

E-post: ivar.soderlind@soc.umu.se