Rapport från Veterankonferensen med distriktsombuden  20/11-21/11


 

 

Höstens Veteranombudskonferens

Den 20-21 november arrangerade SFIF:s Veterankommitté den sedvanliga höstkonferensen för distriktsveteranombuden. Veterankommitténs ordförande Ivar Söderlind kunde hälsa 15 veteranledare från 12 av våra 23 friidrottsdistrikt välkomna till Bosön. Som vanligt dryftade man på ett systematiskt sätt aktuella veteranfrågor på både nationell och internationell nivå,

bl a information och informationsorgan, målsättningar, organisation, veteranstatistik, regeländringar, antidoping, veterantävlingar osv.  En viktig punkt var som alltid ombudens redovisningar av veteranverksamheten i sina distrikt med efterföljande diskussioner om hur vi tillsammans skall kunna utveckla veteranfriidrotten i Sverige och även internationellt.  En mycket uppskattad programpunkt var evigt unge Sven Gärderuds föredragning (med assistans av Ivar Söderlind) om statistiska resultatskillnader och könsskillnader mellan svenska veteraner i olika ålderklasser (från 35 år och uppåt) baserat på tusentals grenresultat noterade över åren.  I löpningar (100m – marathon) uppnår t ex kvinnliga veteraner, i åldern upp till 50 år, 15-21 procent sämre resultat än manliga veteraner i samma åldersgrupper. Se vidare under rubriken ”Forskning” här på veteranhemsidan.

 

Följande 15 personer deltog i konferensen::

Ivar Söderlind, Veterankommittén och Västerbotten

Gudrun Kinger, Veterankommittén

Ulf Agrell, Veterankommittén och Skåne

Peter Hackenschmidt, Veterankommittén

Ove Edlund, Statistikkommittén och Södermanland

Arvi Lume, Göteborg

Erik Åke Tranberg, Dalarna

Christer Svensson, Gång och Vandring och Småland

Ronny Krönvall, Småland

Johan Norberg, Jämtland-Härjedalen

Jussi Kallanvaara, Västmanland

Nils-Göran Hasselkvist, Gästrikland

Håkan Jakobsson, Gotland

Sven Gärderud, Statistikkommittén

Börje Andersson, Statistikkommittén

 

Text och foto: Ivar Söderlind

 

Veterankommittens Ulf Agrell informerar

Fr v Erik Åke Tranberg, Gudrun Kinger, Ronny Krönvall, Christer Svensson, Håkan  Jakobsson och Ove Edlund

Fr v Ove Edlund, Arvi Lume, Johan Norberg, Nils-Göran Hasselkvist, Jussi Kallanvaara och Peter Hackenschmidt.