Rapport 1/2002 från Torsten Carlius


Från  Torsten Carlius, President i WMA (World Masters Athletics, tidigare WAVA)

Så är vi då inne i ett nytt år och som vanligt vet vi inte vad det kommer att innebära. Vi har emellertid alla våra förhoppningar och förväntningar på 2002 och i någon mån kommer det nya året också att bli vad vi själva gör det till. Efter ett mycket framgångsrikt 2001 för WMA har jag som förbundets president själv mycket stora förväntningar på 2002 men fullt medveten att dessa kan realiseras bara om vi arbetar tillsammans och gör vårt bästa för att utveckla vår rörelse, d v s veteranfriidrotten. Jag kommer att göra mitt bästa och jag litar på att jag och vår styrelse kommer att ha Ert stöd.

Sedan min senaste rapport i december har det hänt en hel del och jag kommenterar nedan de viktigaste händelserna:

1.  Ny webbmaster/logo

Som bekant har vi de senaste månaderna arbetat hårt på att rekrytera en professionell webbmaster till WMA för att ta hand om vår hemsida. WMA:s styrelse tog detta beslut i Brisbane i juli och vi är nu glada över att kunna presentera vår nye webbmaster som är Nicholas (Nick) Russi från Schweiz där han har har ett eget företag, MediaSprint. Nick är en erfaren webbmaster och är sedan flera år tillbaka ansvarig för EAA:s hemsida och för Weltklasses (Zürich galan) hemsida.

Vi har skrivit ett ettårskontrakt med Nick men förväntar oss givetvis att samarbetet kommer att fortsätta ett antal år framöver. Vår nya WMA hemsida, som vi hoppas skall vara i gång i slutet av januari, får ny adress som kommer att vara 

 www.masters.athletic.org eller www.world-masters-athletics.org

Hemsidan är under uppbyggnad men Du är välkommen att besöka och se hur långt arbetet har kommit.

WMA arbetar också med en ny logo efter namnändringen i Brisbane. Den nya logon hoppas jag bli klar under januari-februari.

2.   Veteran-VM 2005

San Sebastian, ESP, vann omröstningen i Brisbane med en övertygande majoritet och vi kommer nu att besöka staden i februari för att träffa deras organisationskommitté och underteckna kontraktet med kommittén och staden.

Däremot har jag till min ledsnad sett och hört påståenden att WMA diskuterar en flyttning av dessa mästerskap 2005 från San Sebastian till Helsingfors. Jag vill här kraftigt understryka att alla sådana rykten är osanna. Det pågår inte några sådana diskussioner och vad WMA:s Council beträffar så är det vår avsikt att underteckna kontraktet snarast möjligt så att förberedelserna för mästerskapen kan komma i gång. San Sebastian är värdstad för våra veteran-VM 2005.

3.  World Masters Games 2005

Detta års World Masters Games kommer att arrangeras i Melbourne, AUS, i oktober och nästa World Masters Games som kommer att gå 2005 enligt beslut vid IMGA:s årsmöte har plötsligt ingen värdstad. Jag har tidigare nämnt att Seville, ESP, var den heta kandidaten - och därmed också en konkurrent till våra egna veteran-VM-tävlingar i San Sebastian samma år. I december, strax före julhelgen, kom så beskedet att Seville har dragit tillbaka sin kandidatur med resultat att det i dag inte finns någon värdstad för World Masters Games 2005.  

För våra veteran-VM-tävlingar och för San Sebastian betyder detta att konkurrensen - och det möjliga samarbetet - i Spanien mellan World Masters Games och våra VM-tävlingar inte längre finns och vi får koncentrera oss på att göra San Sebastian till ytterligare en stor framgång. Styrelsen för IMGA (International Masters Games Association) kommer givetvis att påbörja sökandet efter ny värdstad för 2005 års World Masters Games omgående men när beslut kan tas är i dag för tidigt att säga.

4.   Utveckling i Afrika

Afrikas representant i WMA:s styrelse, Hannes Booysen, har under flera år varit mycket besviken över utvecklingen av veteranfriidrotten i denna stora världsdel. Vi har ett starkt fäste i södra Afrika men bara ett fåtal deltagare och utövare från övriga länder. Det har varit svårt att väcka intresse över hela kontinenten. WMA:s styrelse har beslutat att försöka genomföra ett utvecklingsprogram för Afrika och vid ett möte i november med IAAF och ett antal afrikanska länder beslöts att försöka utnyttja de afrikanska veteranmästerskapen 2002 i Mauritius som startpunkt. Deltagare från 8-10 utvalda länder kommer att inbjudas och under mästerskapen kommer ett seminarium att hållas för att diskutera hur utvecklingsprogrammet skall utformas. Vi tror att detta är enda sättet att träffa utövare och hoppas att initiativet kommer att leda till utveckling i varje fall i vissa andra delar av Afrika.

5.   WMA landsvägsmästerskap

Detta års veteran-VM-tävlingar är landsvägsmästerskapen i Riccione, ITA, sista veckoslutet i maj månad. Förberedelserna går enligt de planer som lades fast i oktober och vi har alla skäl att förvänta oss våra bästa landsvägsmästerskap någonsin med ett stort deltagareantal - däribland förhoppningsvis också en stor trupp från Sverige. Besök deras hemsida för mer information. Adressen är: http://www.riccione2002wma.org/link.htm

(Överst på sidan)