Internationell rapport från Torsten Carlius


Från WMA:s President Torsten Carlius

 

Så har då snart ytterligare ett år gått och det känns angeläget att försöka summera vad 2002 har inneburit för vår veteranverksamhet. De jämna åren brukar normalt inte tilldra sig så stort intresse på världsnivån eftersom våra stora världsmästerskap arrangeras ojämna år men å andra sidan har vi våra landsvägsmästerskap, som i år var en stor framgång i Riccione, ITA, och vi har våra sex regionala mästerskap. På något sätt innebär detta att vi har många fler veteraner involverade i vår verksamhet jämna år än udda år. Härutöver har vi 2002 också haft World Masters Games i Melbourne, AUS, som också blev en stor framgång.

 

När jag tittar tillbaka på alla aktiviteter under 2002 känner jag att det har varit ett år av stor betydelse för oss och jag skall kort summera och kommentera våra aktiviteter.

 

Regionala mästerskap

Åter har vi haft våra sex regionala mästerskap som alla genomfördes väl. Oceanien var som vanligt först ut med sina mästerskap i Geelong, AUS, i januari och de sista var de sydamerikanska i Cochabamba, BOL, och de afrikanska i Reduit, MRI, - båda i oktober månad.

 

Europa var som vanligt störst, i år ca 4.500 deltagare i Potsdam, GER, men vi var gladast över att Afrika kunde genomföra sina mästerskap i Reduit, MRI, med drygt 200 deltagare från sju länder. Detta kan synas vara lite men för Afrika och för vår verksamhet spännande över hela världen var det ett mycket stort steg framåt och vi fick ett hopp om en möjlig framtida utveckling i denna region.

 

Veteran-VM i landsvägslöpning

Den italienska staden Riccione hade fått förtroendet att arrangera våra sjätte veteran-VM i landsvägslöpning och gjorde ett mycket bra arrangemang sista veckoslutet i maj. Ett rekordstort antal deltagare, härliga banor längs den italienska östkusten och en mycket vänlig atmosfär gjorde dessa mästerskap till ett underbart minne. Här är det verkligen på plats att använda det gamla omdömet ”best ever”.

 

World Masters Games

Melbourne, AUS, svarade för de femte World Masters Games i oktober med rekordstort antal deltagare – mer än 25.000 deltagare. Friidrotten var den största idrotten med drygt 2.500 deltagare och dessa spel blev en stor framgång. För första gången var WMA ordentligt inblandad i tävlingsorganisationen av friidrottsgrenarna. Jim Blair, vår förre Vice President Stadia, fungerade som teknisk delegat för WMA och framgången var till stor del en förtjänst av hans goda samarbete med Athletics Victoria.

 

Utvecklingsprojekt

WMA har haft ett par utvecklingsprojekt varav ett har varit i Tonga. Detta projekt med Jim Blair som ansvarig slutfördes mycket framgångsrikt under 2002 och vi letar nu efter nya projekt i Oceanien, i Afrika och i Sydamerika.

 

Framåt – 2003

Om nu 2002 har varit ett framgångsrikt år så är jag övertygad om att vi har många fler sådana framför oss. Först och främst har vi nu siktet på våra 15:e veteran-VM i Puerto Rico i juli nästa år. Förberedelserna löper väl och pengar har nu avsatts för ombyggnad av huvudstadion i Carolina. Vi utgår ifrån att denna idrottsplats kommer att få en högklassig standard så att den kan vara huvudstadion för dessa mästerskap. Inbjudan är tryckt och utsänd nu när detta läses och vi hoppas att vi kommer att få se åtminstone 5.000 deltagare i Puerto Rico.

 

Kongress i Puerto Rico

Jag har vidrört de viktigaste frågorna vid kongressen i tidigare sammanhang men skulle ändå vilja upprepa dem här:

  -  män veteraner från 35 års ålder – ett styrelseförslag som vi känner
     kommer att godkännas av kongressen och därefter vidarebefordras
     till IAAF:s Congress senare samma år så att vi skall kunna ha denna
     nya åldersgrupp fr o m 2004
  -  veteran-VM inomhus – ett styrelseförslag som vi vet kommer att god-
     kännas mer eller mindre enhälligt. I dag har två städer anmält intresse
     för att arrangera dessa första inomhus-VM för veteraner, nämligen New
     York, USA, och Malmö, SWE.
  -  ny ordning för att utse arrangörer för veteran-VM – ytterligare ett sty-
     relseförslag för att ge styrelsen rätten att noggrannare värdera och re-
     kommendera framtida veteran-VM arrangörer. I dag utses arrangörer
     ofta på andra grunder än de bästa tävlingsförutsättningarna och styrel-
     sen måste få mer ansvar.

Kollision 2005
I Melbourne tillkännagav IMGA att World Masters Games 2005 skall arrangeras i Edmonton, CAN, den 15-24 juli vilket kolliderar med våra veteran-VM i San Sebastian, ESP, den 7-16 juli. WMA kan givetvis inte acceptera denna datumkollision och vi har begärt att IMGA flyttar World Masters Games till augusti eftersom våra dagar har varit fastställda och välkända i åtminstone ett år. Jag hoppas verkligen att vi har nått en lösning när detta läses så att de båda stora tävlingarna inte kolliderar i juli månad. Utvägarna att be Athletics Canada att inte deltaga i arrangemanget eller att hota med diskvalifikation av dem som deltager i Edmonton känns inte bra men är ändå sista utvägen för oss om annan överenskommelse inte kan nås.

 

Ansökningar för 2006 och 2007

För våra nästa veteran-VM 2006 och 2007 har vi två mycket bra städer:
  -  2006  landsvägsmästerskap            Vancouver, CAN
  -  2007  stora veteran-VM                    Riccione, ITA

 

Inspektionsbesöken kommer att göras tidigt 2003 vars resultat kommer att redovisas för kongressen i Puerto Rico.

 

Afrika

Jag nämnde ovan det goda deltagarantalet vid de afrikanska mästerskapen i Reduit, MRI. Vid kongressen diskuterades framtiden i Afrika med många bra förslag – så bra att vi nu tror oss om att kunna säga att det finns en framtid också för Afrika. Tillsammans med IAAF kommer vi att diskutera ett utvecklingsprogram för Afrika och vi är övertygade om att detta kommer att bli framgångsrikt.

 

 

Detta blir min sista presidentrapport för 2002 och jag vill gärna begagna tillfället att tacka alla för mycket gott samarbete och önskar Er all fram- gång 2003 och hoppas vi ses i Puerto Rico.

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR !

 

Torsten Carlius

WMA President