Rapport 2/2002 från Torsten Carlius


WMA President Torsten Carlius informerar från Councilmöte i mars

WMA:s Council möttes den 4-8 mars i Carolina, Puerto Rico, för en inspektion av dagsläget av nästa års veteran-VM i friidrott den 2-13 juli. Förberedelsearbetet löper mycket väl och vi kan se fram emot mycket välorganiserade mästerskap. Den enda viktiga fråga som återstår är att få beslut om hur stora ekonomiska resurser som kan/kommer att läggas på uppgradera idrottsplatser. Borgmästaren i Carolina, Jose E. Aponte, har lovat en helt nytt huvudstadium men de nödvändiga ekonomiska medlen är ännu inte beslutade och tiden rinner snabby iväg. I det sämsta alternativet kommer det inte att bli något nytt huvudstadium i Carolina utan ett av de övriga som skall användas blir huvudarenan, d v s antingen Universitetsstadion i Carolina eller Sixto Escobar Stadion i San Juan. De som var med 1983 minns säkert denna arena som huvudstadion.

WMA:s Council godkände också den sedvanliga "Entry Booklet" och mästerskapsmedaljen. Inbjudan kommer att finnas tillgänglig snart och det är viktigt att notera att den 31 mars 2003 är sista anmälningsdag. Veteran-VM pågår alltså den 2-13 juli med invigning på kvällen den 1 juli, regionala och kommittémöten den 7 juli, WMA:s kongress den 10 juli samt avslutningsceremonin på kvällen den 13 juli.

Från styrelsemötet finns följande att rapportera:

1. Veteran-VM inomhus
Styrelsen beslöt att föreslå kongressen 2003 att införa officiella veteran-VM inomhus jämna år med början 2004. Medlemsländerna uppmanas att söka dessa första inomhusmästerskap snarast och anmälningstiden utgår den 1 september i år.

2. Män veteraner fr o m 35 år
Styrelsen beslöt också att föreslå kongressen 2003 att män blir veteraner internationellt fr o m 35 års ålder liksom kvinnorna. Om kongressen godkänner förslaget måste det också behandlas av IAAF:s kongress senare samma år i Paris och skulle kunna börja gälla fr o m den 1 januari 2004.

3. Nya IAAF regler
IAAF:s kongress i Edmonton i fjol beslöt om många regeländringar som också kommer att gälla i veteranfriidrotten. Några av de viktigaste förändringarna är:
- endast en tjuvstart tillåts i löpningar, d v s den löpare som gör den andra tjuvstarten diskvalificeras oberoende om han/hon gjorde den första eller ej
- män och kvinnor får samma regler för hinderlöpning utom höjden på hinderbockarna
- sektorn vid släggkastning reduceras till 34.92 grader från dagens 45
- ansatsen i längd och tresteg begränsas till högst 45 meter

WMA:s Stadia Committee kommer under sommaren att gå igenom alla beslut för att se om det - mot förmodan - skulle finnas något som inte skall gälla för veteraner. Utgångspunkten är att ha så få undan- tag som möjligt vilket kan innebära att även några av dagens undantag slopas.

4. 2005 World Masters Games
Seville har tackat nej till att arrangera World Masters Games 2005. Det finns 2-3 andra kandidater och ett beslut kan förväntas först i höst.

5. Veteran-VM i löpning 100 km
WMA har träffat överenskommelse med IAU (International Association of Ultrarunners) att IAU skall arrangera veteran-VM i löpning 100 km för WMA:s räkning. De första mästerskapen kommer att arrangeras i Taipei,TPE, den 2 november nästa år.

6. Översyn av åldersfaktorer
Rex Harvey har varit ansvarig för en översyn av gällande åldersfaktorssystem. De faktorer som gäller i dag är sju år gamla och standarden - främst i äldre åldersgrupper - har stigit väsentligt varför en översyn är nödvändig. Det nya systemet bygger på senare års prestationer och fastställdes av styrelsen. Det kommer snart att vara tillgängligt på WMA:s nya hemsida.

7. Regionala mästerskap 2002
Styrelsen godkände följande regionala mästerskap 2002:
- Afrika Reduit, MRI 18-20 oktober
- Asien Dahlian, CHN 15-20 september
- Europa Potsdam, GER 15-25 augusti
- Nord- & Centralamerika Leon, MEX 22-25 augusti
- Oceanien Geelong, AUS redan genomförda i januari
- Sydamerika Cochabamba, BOL 3-10 november

8. WMA utvecklingsprogram
Styrelsen beslöt att fortsätta utvecklingsprogram i Oceanien och Sydamerika samt att sätta av medel för ett program i Latinamerika om konkreta planer kan presenteras.

9. WMA hymn
Styrelsen beslöt att försöka få en egen WMA hymn att spelas i olika officiella sammanhang. Den som känner sig kunna skapa en sådan är mycket välkommen att kontakta mig.

10. Lagtävling i Non-Stadia grenar
I lagtävlingar i Non-Stadia grenar har tidigare gällt att en löpare får räknas i yngre åldersgrupp än hans/ hennes egen. I Brisbane ändrades detta så att en löpare som ville gå ner i en yngre åldersgrupp inte fick starta individuellt i sin egen åldersgrupp - en regel  som kritiserades kraftigt.
Styrelsen beslöt nu att ändra reglerna så att i Riccione startar man både individuellt och i lagtävling bara i sin egen åldersgrupp. Någon nedgång i yngre åldersgrupp i lagtävling tillåts sålunda ej.